Acord de colaborare încheiat între „Metron Serv” SRL și Î.S. „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare”

În perioada 25-30 iulie 2022, a avut loc vizita de lucru a Dlui Dorin Șerban, Director adjunct în cadrul Î.S. „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare”, la laboratoarele metrologice a companiei „Metron Serv” SRL din Focșani și București.

În urma vizitei, sa încheiat un acord de colaborare, care prevede:

  • Schimbul de experiență între părți;
  • Asistență tehnică și consultanță;
  • Organizarea intercomparărilor bilaterale;
  • Conlucrarea în proiecte de cercetări;
  • Participări la seminare, școlarizări, traning-uri;
  • Colaborare în informarea tehnică, date de referință, publicări științifice;
  • Colaborare în domeniul elaborării procedurilor de etalonare și estimării a incertitudinii de măsurare în diverse domenii de măsurare;
  • Elaborare de proiecte ale standardelor din domeniul metrologiei, normelor tehnice de metrologie, procedurilor utilizate la etalonări, verificări și încercări;
  • Asistență tehnică în domeniul metrologiei, participarea la evaluarea/auditarea laboratoarelor acreditate;