Conducerea

DIRECTOR

RUSU IGOR

Curriculum Vitae

Fix: +373 22 218 400

Mobil: +373 67 653 902

Mail: rusu.igor@e-cmac.md

VICEDIRECTOR

CIJICENCO RADU

Fix: +373 22 218 402

Mobil: +373 67 653 903

Mail: cijicenco.radu@e-cmac.md

Numele, prenumele Funcția
1. Vadim DERMENJI Președintele Consiliului de Administrație, Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice
2. Dorina CEBOTAREAN Șef Direcție privatizare și postprivatizare
3. Natalia VRABIE Șef Direcția evidența patrimoniului public și analize economico-financiare, Agenția Proprietății Publice
4. Tatiana Pîrgari Consultant principal, Secția politici economice, Direcția Politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii.
5. Tatiana IVANICICHINA Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor