Conducerea

DIRECTOR

DRAGOȘ MACARI

VICEDIRECTOR

SERGIU CORIN

Numele, prenumele Funcția
1. Dorina CEBOTAREAN Președintele Consiliului de Administrație, șef Direcție privatizare și postprivatizare
2. Svetlana MĂRIUȚA Consultant principal, Direcția infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii
3. Natalia VRABIE Șef Direcția evidența patrimoniului public și analize economico-financiare, Agenția Proprietății Publice
4. Viorica BEJAN  Șef adjunct, Direcția infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii
5. Natalia TONU Șef adjunct, Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor