Conducerea

DIRECTOR

Anatolii Bescupschi

VICEDIRECTOR

Dorin ȘERBAN

Numele, prenumele Funcția
1. Natalia VRABIE Președintele Consiliului de Administrație, Șef Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice
2. Ludmila COZMA Consultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice
3. Lucia GROSU Șef Secția relații financiare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice
4. Viorica BEJAN  Șef adjunct, Direcția infrastructura calității și supravegherea pieței, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
5. Natalia TONU Șef Direcție politici contabile și audit în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor