Direcția Metrologie Aplicată

Certificat de desemnare (Click pentru a deschide în fereastră nouă)

Certificat de acreditare (Click pentru a deschide în fereastră nouă)

La baza activități Serviciului Metrologie se află realizarea Legii Metrologiei nr. 19 din 04.03.2016, publicată în Monitorul Oficial Nr. 100-105, din data de 15.04.2016, cu intrarea in vigoare din data 15.10.2016, care are ca obiectiv asigurarea uniformității și exactității măsurărilor, protejarea persoanelor fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurilor incorecte sau false.

Sarcina de bază a Serviciului Metrologie este implementarea, la nivel național, a politicii în domeniul metrologiei, contribuirea la formarea unei infrastructuri metrologice dezvoltate în Republica Moldova.

În activitatea sa cotidiană Serviciul Metrologie se conduce de legislația în vigoare a Republicii Moldova, hotărîrile și actele legislative ale Guvernului Republicii Moldova, alte acte și documente normative și legislative, ține cont de tendințele internaționale în domeniul metrologiei, hotărîrile și materialele organizațiilor internaționale și regionale, a conferințelor internaționale, prevederile reglementărilor metrologice internaționale ș.a.

Toată activitatea Serviciului metrologie, reieșind din sarcinile și funcțiile impuse, poate fi grupată pe următoarele direcții:

 •   bazele metodico-științifice ale metrologiei generale;
 •   bazele metodico-științifice ale metrologiei legale;
 •   cercetări teoretice și practice;
 •   colaborare tehnico-științifică cu organizațiile metrologice naționale, regionale și internaționale.

Începînd cu anul 2007, în legătură cu semnarea acordului interstatal de recunoaștere mutuală a etaloanelor de referință și certificatelor de etalonare și măsurări (MRA), sunt trasate sarcini noi referitor la realizarea acestui acord, în special referitor la formarea bazei internaționale a capabilităților de măsurare (CMC) pe domenii de măsurare, efectuarea intercomparărilor etaloanelor din dotarea serviciului, menținerea și dezvoltarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardul ISO/CEI 17025.

Laboratoarele Serviciului Metrologie prestează servicii de etalonare, verificare metrologica, verificare metrologică de expertiză si incercari de aprobare de model ale mijloacelor de masurare. In acest scop se utilizează etaloane  trasabile la etaloanele nationale sau la cele de referinta ale Republicii Moldova sau ale altor state care, la rindul lor, sunt trasabile la etaloanele internationale ale unitatilor SI. Calitatea rezultatelor serviciilor oferite este asigurată prin sistemul de management al calității conform cu cerințele standardului ISO/CEI 17025.

Tipurile de servicii prestate sunt indicate, pe domenii, in sectiunea „Laboratoarele metrologice”.

Costul serviciilor prestate pot fi sesizate în sectiunea „Servicii și tarife”.

Pentru servicii care nu sunt indicate in lista, beneficiarii pot contacta la biroul de recepție al Serviciului Metrologie la telefoanele: 218 479; 218 480; 218 481;748 743.

Vizitînd site-ul nostru puteți afla posibilitățile noastre, domeniile de măsurare și altă informație utilă.

Conlucrînd cu Dvs noi respectăm următoarele principii: obiectivitate, onestitate, confidențialitate termeni minimali de efectuare a lucrărilor la o calitate înaltă.

Proprietățile distinctive ale activității noastre: un ajutor real clienților în soluționarea problemelor și prețuri accesibile.

Invitîndu-vă să colaborați cu noi, vă dorim prosperare Dvs personal și întreprinderii Dvs!

Misiunea de bază a  Metrologie este asigurarea uniformitatii, exactitatii și trasabilitatii masurarilor în Republica Moldova prin menținerea și dezvoltarea bazei nationale de etaloane.

 1. Biroul internațional de măsuri și greutăți (BIPM)
 2. Organizația internațională de metrologie legală (OIML)
 3. Organizația internațională de standardizare (ISO)
 4. Comisia electrotehnică internațională (IEC)
 5. Comitetul european de standardizare în electrotehnică (CENELEC)
 6. Organizația regionala de cooperare a institutelor metrologice ale statelor Euro-asiatice (COOMET)
 7. Asociația europeană a institutelor naționale de metrologie (EURAMET)
 8. Biroul fizico-tehnic (PTB, Germania)
 9. SP Institutul Național de Încercări și Cercetări (Suedia)
 10. Autoritatea Centrală de Metrologie (Ministerul Economiei)
 11. Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformității Produselor
 12. Institutul Național de Metrologie a Romaniei (INM, Romania)
 13. Biroul național de metrologie Legală (BRML, Romania)
 14. Asociația de acreditare din Romania  (RENAR)
 15. Institutul național de standarde și tehnologii (NIST, SUA)
 16. Laboratorul Național de fizică (NPL, Marea Britanie)
 17. Laboratorul național de încercări (LNE, Franța)
 18. Institutul coreean de cercetări științifice a etaloanelor și știință (KRISS, Coreea)
 19. Institutul Național de Metrologie din Slovacia (SMU, Slovacia)
 20. Institutul de Metrologie din Cehia (CMI, Cehia)
 21. Institutul Rus de Cercetări Științifice a Serviciului de Metrologie din Rusia (VNIIMS, Rusia)
 22. Institutul de Cercetări Științifice în Metrologie în numele lui Mendeleev din Rusia (VNIIM, Rusia)
 23. ÎS „Ucrmetrteststandard” (Ucraina)
 24. Institutul de Stat de Metrologie din Belarusi (BelGIM)
 25. Chimistul (site universal)