Funcție vacantă: Șef grup cromatografie

Subdiviziunea: Laboratorul de Încercări Produse Agroalimentare (Chișinău), grup cromatografie.
Funcția:
Șef grup – grup cromatografie

Sarcini de bază ale funcției:
– Efectueaza toate activitatile experimentale legate de desfasurarea testelor analitice calitative si cantitative cu respectarea normelor de buna practica în laboratoarele analitice, procedurile, instructiunile si specificatiile de calitate în vigoare;
– Manipulează probele în grup, prepară soluţiile reactivilor chimice, necesare pentru încercări;
– Ţine sub control registrele de lucru şi efectuează înregistrările necesare la timp; ține sub control înregistrările grafice;
– Respectă cerinţele securităţii tehnice şi disciplina de muncă;
– Asigură confidenţialitatea informaţiei obţinute pe parcursul activităţii desfăşurate;
-Gestionează documentele interne şi externe;
– Respectă normele etice şi profesionale;
– Participă în cadrul încercărilor interlaboratoare la nivel naţional şi internaţional;
– Cunostinte software de analiza si control – prezinta avantaj;
Calificări profesionale:
Studii:
– Diplomă de absolvire, a ciclului I/II (nivelul 6/7 ISCED), a unei specialităţi sub codul: 05 „Ştiințe ale naturii,matematică și statistică” din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, universitatea de Stat a Moldovei, sau Universitaeta Tehnică a Moldovei
– Studii / instruiri în domeniul Sistemului de Management al Calităţii- prezinta avantaj
Experiența profesională:
– în efectuarea încercărilor de laborator în domeniul metodelor de încercări respective, minim 1 an.
Cunoștințe
– De operare a calculatorului (Word; Excell, internet);
– Limba de stat (nivel avansat), rusa şi engleza (nivel mediu).
Atitudini/comportamente
-Responsabilitate, seriozitate, onestitate, echilibrare, imparţialitate, perseverenţă, tendinţă spre dezvoltare
personală continuă;
– Capacitate dezvoltată de comunicare, lucru în echipă;
-Ţinută şi comportament impecabil;
Responsabilități
– Respectarea strictă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova, a documentelor aprobate la nivel de
întreprindere;
– Respectarea disciplinei de muncă;
– Exercitarea calitativă şi adecvată a atribuţiilor de serviciu stabilite în fișa postului și a indicațiilor conducătorului ierarhic superior;
– Respectarea modului stabilit de păstrare şi utilizare a bunurilor materiale sau de altă natură, aflate în gestiune;
– Păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiei;
– Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 – 218 – 405.