Î.S. “CMAC” anunță, în premieră, crearea unui Organism de Inspecție în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de instituțiile medicale din Republica Moldova, informăm despre crearea în premieră, în cadrul Î.S. „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare”, a unui Organism de Inspecție în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

La momentul actual, organismul de inspecție a fost dotat cu echipament performant ce ne va oferi posibilitatea de efectuare a verificărilor periodice a dispozitivelor medicale. Totodată, se deține personal calificat care a trecut instruiri în domeniul de referință în perioada 23-26 octombrie 2017 organizate de către „RONEXPRIM” S.R.L. și în perioada 06-10 noiembrie 2017 organizate de către Centrul de Formare Continuă a Î.S. “CMAC”.

În scopul obținerii acreditării pentru domeniul vizat suntem în proces de depunere a setului de documente la Centrul Național de Acreditare “MOLDAC”. La momentul deținerii acreditării veți fi informați suplimentar. Urmăriți actualizările paginii!