Î. S. ”CMAC” asigură verificarea metrologică anuală a aparatelor de cântărit

În atenția persoanelor fizice și juridice – subiecți ai antreprenoriatului ce utilizează mijloace de măsurare și anume aparate de cântărit cu funcționare neautomată/automată în domeniul de interes public, Î. S. „CMAC” Vă informează că oferă servicii de verificare metrologică inițială, periodică și după repararea aparatelor de cântărit, în conformitate cu normele metrologice legale în vigoare.

Secția mărimi mase din cadrul Direcția Metrologie Aplicată este acreditată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare și verificare metrologică a mijlocului de măsurare de către Centru Național de Acreditare MOLDAC, conform Certificatului de Acreditare nr. LVM-008 și LE-001.

Secția mărimi mase deține etaloane, greutați de clasă E1, E2, F1, F2, M1 trasabile la Etalonul Național al masei „Kilogramul Prototip Naţional nr. 2” a Institutul Naţional de Metrologie din România.

Anual laboratorul participă, cu greutațile de clasa E1, E2 și F1 la comparări interlaboratoare la nivel național, organizatori – Institutul Naţional de Metrologie din RM cât și internațional, organizatori – ROLAB, România ; Haricov, Ucraina.

Direcția Metrologie Aplicată oferă servicii:

  • Verificarea metrologică a aparatelor de cântărit, clasa I; II; III.
  • Verificarea metrologică după reparația aparatului de cântărit, clasa I; II; III.
  • Verificarea metrologică a greutăților (clasa F1, F2, M1, M2, M3)

Laboratorul eliberează buletine de verificare metrologică pentru mijloacele de măsurare verificate conform normei de metrologie legală NML R76-1:2009 GOST 8.453-82, cu termen de valabilitate 1 an.

Echipa noastră de profesionaliști este la îndemâna dumneavoastră să ofere consultanță de specialitate și servicii calitative de verificări metrologice și etalonări precise pentru orice tip de cântar cu sarcina de până la 60 000 kg, folosind etaloane de referință de cel mai înalt nivel a căror trasabilitate este la nivel internațional, astfel încât rezultatul măsurărilor generate să satisfacă încrederea clienților și să respecte cerințele legale și reglementate.

Pentru mai multe detalii contactaţi:

Secţia mărimi mase

Tel: (022) 218 488

email: marimi_mase@cmac.md