Instruire

     Centrul Formare Continuă din cadrul Î.S.,,CMAC” organizează seminare. 

     La procesul de instruire sunt formatorii cu responsabilități în domeniul documentării, implementării și evaluării Sistemelor de Management (SM). 

Tematica seminarelor:

 • Sistemul de management al calității conform SM EN ISO 9001:2015.

Programul seminarului:

 • Principiile de management al calității
 • Referințe normative, termeni și definiții
 • Ciclul Planifică-Efectuează-Verifică-Acționează
 • Cunoștințe organizaționale
 • Moduri de tratare a riscurilor și oportunităților.
 • Documentarea sistemului de management al calității

 

 • Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor SM EN ISO 19011:2018.

Programul seminarului:

 • Prezentarea conceptului de audit
 • Termini și definiții în domeniul auditului
 • Procesul de audit intern
 • Procesul de planificare și realizare a unui audit intern
 • Procesul de raportare a rezultatelor auditului intern

 

 • Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar. SM EN ISO 22000:2018.

Programul seminarului:

 • Domeniu de aplicare. Referințe normative.  Termeni și definiții
 • Leadership și angajament. Politica. Comunicare.
 • Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților
 • Programele Preliminare. Sistemul de trasabilitate.
 • Principiile HACCP.
 • Elaborarea planului HACCP. Validarea. Documentarea sistemului
 • Controlul pericolelor.
 • Evaluarea performanței și îmbunătățire

 

 • Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare SM EN ISO 14001:2016.

Programul seminarului:

 • Contextul organizației
 • Leadership și angajament. Politica de mediu
 • Aspectele de mediu. Obligații de conformare
 • Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților
 • Obiective de mediu și Planificarea realizării
 • Suport și operare. Documentarea sistemului
 • Evaluarea performanței și îmbunătățire

 

 • Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare SM EN ISO 50001:2019.

Programul seminarului:

 • Prezentarea cerinței standard ISO 50001:2019
 • Prezentarea modalităților de documentare și implementare

a cerințelor din standard.

 • Exemple de elaborare a analizei energetice
 • De determinare a indicatorilor energetici
 • De stabilirea a nivelului de referință al energiei
 • Evaluarea performanței energetice.
 • Integrarea cerințelor ISO 50001 într-un sistem de management calitate, mediu, SSM.

 

 • Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale conform SM ISO 45001:2018.

Programul seminarului:

 • Domeniul de aplicare. Terminologie și referințe normative
 • Contextul organizației
 • Leadership și participarea lucrătorilor
 • Planificare
 • Suport și operare
 • Evaluarea performanței și îmbunătățire
 • Documentarea sistemului de management al calității

 

  Cursul este finalizat în baza evaluării cu înmânarea certificatului de calificare.

Limba de instruire română, rusă.

Ora 9.00-15.00

Durata cursului 2-3 zile.

Către Directorul Î.S.,,CMAC” se îndeplinește cererea de solicitare pentru instruire, model de cerere.

Cursul se desfășoară în sediul Î.S.,,CMAC” str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău.

 În condițiile în care nu se va întruni numărul minim de participanți, cursul va fi reprogramat.

Informații suplimentare la telefonul 022 418-517

e-mail:instruire@cmac.md

Solicitare către formabili (vezi aici ).

Planul tematic al cursurilor și seminarelor pentru a I-a jumătate a anului 2023 (vezi aici).

Formele de instruire:

 • cursuri tematice de perfecționare pînă la 72 ore,
 • cursuri de perfecționare multidisciplinare de la 72 pînă la 240 ore,
 • seminare specializate de scurtă durată (1-5 zile),

Tematica instruirii:

    Metrologie:
 • Măsurări de debite;
 • Măsurări electrice;
 • Măsurări mărimi mecanice;
 • Măsurările presiunii;
 • Măsurări radiotehnice;
 • Măsurările termice;
 • Măsurările volumului.
      Sisteme de management al calităţii:

 

 • Sisteme de management al calităţii şi de mediu, conform ISO 9001, ISO 19011 şi ISO 14001;
 • Sisteme de management al siguranţei alimentelor conform SM EN ISO 22000;
 • Sisteme de management al tehnologiilor informaţionale.

Cursuri sunt formate în baza principiului de module, care pot fi însuşite ca un singur curs sau diferenţiat, pe module, la cererea organizaţiilor.

La cerere, se pot organiza cursuri dedicate formării auditorilor şi managerilor sau aplicării sistemelor de management în cadrul unei organizaţii, la sediul acesteia, cu studii de caz aplicate pe domeniul specific de activitate.

Participanții care au absolvit cu succes cursul li se eliberează Certificat de competență profesională cu valabilitate de 4 ani, iar celor ce au ascultat seminare se eliberează Certificat de perfecționare.

Locul organizării și desfășurării cursurilor/seminarelor:

 1. la sediul Î.S. ”CMAC” – mun. Chișinău, str. E. Coca 28
 2. la sediul clientului.

Beneficiari:

Persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare și proprietate.

Numărul minim de participanți la un curs/seminar – 8 persoane.

Numărul maxim de participanți la un curs/seminar – 10 persoane.

Modalitatea de înscriere:

Depunere unei solicitări în adresa Î.S. ”CMAC”, cu indicarea tematicii cursului/seminarului și a numărului de participanți (pentru persoane juridice).

Solicitarea pentru organizarea cursului/seminarului sau participarea la curs /seminar poate fi depusă prin email (instruire@cmac.md ).

Date de contact :

Armașu Maria – Metodist – șef al Centrului Formare Continuă

Tel. +373 69785219

Tel. +373 22218517

e-mail: instruire@cmac.md