Procedura de achiziție a lucrărilor de asfaltare a curții Blocului C, str. E. Coca,28 prin procedura cererea ofertelor de prețuri

1.   Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

2.   IDNO: 1013600039380

3.   Tip procedură achiziție: COP

4.   Obiectul achiziției: lucrări de asfaltare a curții Blocului C, str. E. Coca,28

 

 

Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare  invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind efectuarea următoarelor lucrări : <Descarcă>