Certificare Produse

Subdiviziune structurală în cadrul Î.S. ”CMAC” cu subordonare nemijlocită directorului întreprinderii, Organismul de Certificare Produse (în continuare OCpr) este acreditat și supravegheat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC al Republicii Moldova – certificat de acreditare nr. OCpr-001 din 11.04.2024.

OCpr prestează servicii în domeniul certificării produselor alimentare și industriale:

 • Agricultură;
 • Industria alimentară;
 • Fabricarea băuturilor;
 • Fabricarea produselor din tutun;
 • Produse din piele;
 • Industria jocurilor de noroc ( automate de joc, rulete, inclusiv electronice, bilete de loterie electronice, mese de joc);
 • Hârtie și produse din hârtie, carton (bilete de loterie);
 • Alte activități industriale (jucării pentru copii).

OCpr se bazează pe o echipă bine instruită și pregătită pentru a presta servicii de cea mai înaltă calitate, adăugând un plus de valoare clienților săi. Experiența vastă (20 ani pe piață) ne-a permis să ne creăm un portofoliu de clienți cu renume în Moldova.

Pentru a menține nivelul înalt de calitate al serviciilor prestate OCpr asigură:

 1. pregătirea metodică și profesională a personalului OCpr;
 2. menținerea unui dialog continuu și deschis cu clienții pentru a cunoaște cu precizie necesitățile și nevoile acestora;
 3. identificarea soluțiilor optime și eficiente, adaptarea continuă a proceselor și procedurilor, pentru satisfacerea exigențelor explicite și implicite ale clienților;
 4. asumarea întregii responsabilități pentru deciziile privind acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea, suspendarea sau retragerea certificării, fără delegarea acesteia unor terțe părți;
 5. controlul factorilor tehnici, administrativi și umani care influențează calitatea activităților proprii și implicarea întregului personal în realizarea politicii cu privire la calitate;
 6. garantarea confidențialității informațiilor obținute pe parcursul certificării;
 7. investigarea și soluționarea oricăror posibile sesizări și reclamații într-un mod adecvat și imparțial.

În meniul din stânga, găsiți linkuri pentru informațiile necesare. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare Vă invităm să contactați colaboratorii OCpr.

Cu respect,

Echipa Organismului Certificare Produse

Serviciul de certificare a produselor constă în atestarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale, iar certificatul de conformitate reprezintă documentul care atestă că un produs a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii, şi că, la mometul evaluării, produsul  este conform cerinţelor specifice aplicabile.

Certificatul de conformitate reprezintă și un instrument de marketing, oferind un avantaj competitiv față de alte produse, a căror conformitate și calitate nu a fost demonstrată.

Organismul Certificare Produse (în continuare OCpr) din cadrul Î.S. ”CMAC” prestează servicii de certificare a produselor alimentare și industriale, conform domeniului de acreditare deținut.

Informații privind categoriile de produse supuse certificării (domeniul reglementat/nereglementat) pot fi accesate pe pagina web a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) : Informația din Registrul OEC (click aici )

Denumire serviciu : certificarea produselor din domeniului alimentar și industrial, conform domeniul de acreditare deținut.

Beneficiari : orice persoană interesată, persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare și proprietate, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate.

Solicitare serviciu: cererea privind prestarea serviciului și documentele necesare se depun, personal, la sediul Organismului Certificare Produse (mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 28 ) sau prin intermediul la e-mail (receptie.certificare@cmac.md ).

Lista documentelor necesare: 

Cererea (RO)

Cererea (RU)

Anexa la cerere (RO)

Anexa la cerere (RU)

Anexa la cererea modului B 

Anexa la cerere- sch 1b automate de joc

Anexa la cererea de certificare a mijloacelor de joc

Lista documentelor anexate – schema 1a, 1b, 2

Lista documentelor anexate – schema 3

Lista documentelor anexate – recunoaștere

Lista documentelor anexate – Modulul B (jucării)

Lista documentelor anexate – schema 1b (mijloace de joc)

Lista documentelor anexate – Echipamente individuale de protectie

Chestionar de autoevaluare a solicitantului (RO-ENG)

Chestionar de autoevaluare a solicitantului (RO-RU)

Lista produselor solicitate certificării divizate pe grupe conform codului NCM la produs (RO-RU)

Lista produselor solicitate certificării (fabricate în serie) (RO-RU)

Anexa la cerere – Lista produselor solicitate la certificare, divizate pe grupe conform codului de produs încălțăminte (RO-RU)

Anexa la cerere Date informative despre întreprindere (proces de producere încălțăminte) (RO-RU)

Termen prestare serviciu-  în dependență de categoria produselor supuse evaluării conformității (certificării), modalitățile de evaluare aplicate și timpul necesar pentru efectuarea încercărilor de laborator, variază între  3 și 30 zile.

Certificatul de conformitate se emite în maxim 7 zile lucrătoare din ziua primirii ultimului document necesar pentru finisarea lucrărilor de certificare.

Informații suplimentare privind regulile prestării serviciului și procesul certificării produselor:

Regulament „Reguli generale de certificare a produselor”

Procedura „Tratarea  reclamațiilor și apelurilor”

DATE DE CONTACT:

Ludmila Ghidirimschi

Conducător, Organism certificare produse

 

 

Tel.: +373 22 218 489

certificare@cmac.md

Mariana Romanschi,
Șef secție,
Secția certificare produse alimentare
 

 

Tel.: +373 22 75 04 63

romanschi@cmac.md

Angela Cotos

Șef Adjunct, Organism certificare produse

 

  Tel.: +373 22 750 463

angela@cmac.md

Sector recepție și arhivă Tel.: +373 22 218 455

recepție.certificare@cmac.md

Tarifele pentru serviciile prestate de Î.S.”CMAC” pentru anul 2024
1.1 Certificarea loturilor de produse alimentare/nealimentare (schema de certificare 1b)
Tabelul 1.1
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
42000000 Certificarea unui tip de produse în mărime de la 1 pînă la 3 denumiri 3 339,87
42000001/ Certificarea unui tip de produse în mărime de pînă la 5 denumiri 3 987,85
43000001
42000002/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 6 la 10 denumiri 5 723,78
43000002
42000003/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 11 la 29 denumiri 7 755,70
43000003
42000004/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 30 la 59 denumiri 9 723,62
43000004
42000005/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 60 la 100 denumiri 11 071,57
43000005
42000006/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 100 kg-10000kg 3 847,85
43000006
42000007/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 10001kg - 100000kg 5 663,78
43000007
42000008/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 100001 kg - 500000 kg 8 411,67
43000008
42000009/ Certificarea unui tip de produse mai mult de 500000 kg 10 831,58
43000009
1.2 Certificarea cu evaluarea procesului de producere a produselor alimentare/nealimentare fabricate în serie (schema de certificare 3, modulul B)
Tabelul 1.2
1 2 3
Întreprinderile cu numărul de lucrători pînă la 19
42000010/ 43000010 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare pînă la 5 denumiri 5 119,80
42000011/ 43000011 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 6 pînă la 10 denumiri 6 799,74
42000012/ 43000012 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 11 pînă la 25 denumiri 8 519,67
42000013/ 43000013 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 26 pînă la 50 denumiri 10 199,60
42000114/ 43000114 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 51 pînă la 100 denumiri 13 599,47
Întreprinderile cu numărul de lucrători de la 20 pînă la 50
42000014/ 43000014 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare pînă la 10 denumiri 6 799,74
42000015/ 43000015 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 11 pînă la 25 denumiri 8 519,67
42000016/ 43000016 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 26 pînă la 50 denumiri 11 799,54
42000117/ 43000117 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 51 pînă la 100 denumiri 16 999,34
Întreprinderile cu numărul de lucrători de la 51 pînă la 200
42000017/ 43000017 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare pînă la 10 denumiri 8 519,67
42000018/ 43000018 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 11 pînă la 25 denumiri 10 199,60
42000019/ 43000019 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 26 pînă la 50 denumiri 13 599,47
42000232/ 43000232 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 51 pînă la 99 denumiri 16 999,34
42000233/ 43000233 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare mai mult de 100 denumiri 20 399,21
Întreprinderile cu numărul de lucrători de la 201 pînă la 500
42000020/ 43000020 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare pînă la 20 denumiri 10 199,60
42000021/ 43000021 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 21 pînă la 50 denumiri 13 599,47
42000022/ 43000022 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare de la 51 pînă la 99 denumiri 18 399,29
42000023/ 43000023 Certificarea produselor întreprinderilor producătoare mai mult de 100 denumiri 23 199,10
1.3 Certificarea fără evaluarea procesului de producere a produselor alimentare/nealimentare fabricate în serie (schema de certificare 2)
Tabelul 1.3
1 2 3
42000124/ 43000124 Certificarea unui tip de produse cu 1 denumire 2 567,90
42000024/ 43000024 Certificarea unui tip de produs în mărime de pînă la 3 denumiri 3 067,88
42000025/ 43000025 Certificarea unui tip de produs în mărime de la 4 pînă la 10 denumiri 4 767,82
42000026/ 43000026 Certificarea unui tip de produs în mărime de la 11 pînă la 30 denumiri 6 131,76
42000027/ 43000027 Certificarea unui tip de produs în mărime de la 31 pînă la 50 denumiri 9 199,64
42000028/ 43000028 Certificarea unui tip de produs în mărime de la 51 pînă la 80 denumiri 11 799,54
42000030/ 43000030 Certificarea unui tip de produs în mărime de la 81 pînă la 100 denumiri 14 599,43
42000029/ 43000029 Certificarea unui tip de produs în mărime de mai mult de 100 denumiri 19 999,22
1.4 Evaluarea aparatelor de joc (schema de certificare 1b)
Tabelul 1.4
1 2 3
43 000 303 Evaluarea ruletei de joc 10 667,59
43 000 304 Certificarea unei mese de joc 6 867,73
43 000 305 Certificarea unui tip de bilet de loterie (evaluare inițială) 34 566,66
43 000 306 Certificarea unui tip de bilet de loterie 15 999,38
43 000 307 Certificarea unui automat de joc 2 335,91
43 000 307 Certificarea unui automat de joc 2 335,91
43 000 307 Certificarea unui automat de joc 2 335,91
95 049 081 Certificarea unui tip de bilete de loterie-electronic (evaluare inițială) 14 607,09
95 049 082 Certificarea unui tip de bilete de loterie-electronic (evaluare periodică) 8 147,49
1.5 Supravegherea produselor
Tabelul 1.5
1 2 3
42000031/ 43000031 Supravegherea produselor de acelasi tip - sch. 2 1 667,94
42000032/ 43000032 Supravegherea produselor de diferite tipuri - sch. 2 2 639,90
42000033/ 43000033 Supravegherea produselor întreprinderilor producătoare pînă la 5 denumiri 3 999,84
(nm. de lucrători de la 1 pînă la 5) – sch.3
42000034/ 43000034 Supravegherea produselor întreprinderilor producătoare de la 6 pînă la 10 denumiri 5 299,79
(nm. de lucrători de la 6 pînă la 10) – sch.3
42000035/ 43000035 Supravegherea produselor întreprinderilor producătoare de la 11 pînă la 15 denumiri 6 643,74
(nm. de lucrători de la 11 pînă la 15) – sch.3
42000036/ 43000036 Supravegherea produselor întreprinderilor producătoare de la 16 pînă la 30 denumiri 7 955,69
(nm. De lucrători de la 16 pînă la 30) – sch.3
42000037/ 43000037 Supravegherea produselor întreprinderilor producătoare de la 31 pînă la 50 denumiri 9 939,61
(nm. De lucrători de la 31 pînă la 50) – sch.3
42000038/ 43000038 Supravegherea produselor întreprinderilor producătoare mai mult de 50 denumiri 11 039,57
(nm. de lucrători mai mult de 50) – sch.3
1.6 Certificarea loturilor restante de produse
Tabelul 1.6
1 2 3
42000100/ Certificarea unui lot restant de produse în mărime de la 1 la 10 denumiri 1 699,93
43000100
42000101/ Certificarea unui lot restant de produse în mărime de la 11 la 20 denumiri 3 067,88
43000101
42000102/ Certificarea unui lot restant de produse în mărime de la 21 la 50 denumiri 5 067,80
43000102
42000103/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 100 kg-10000kg 3 499,86
43000103
42000104/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 10001 kg-100000kg 5 751,78
43000104
42000105/ Certificarea unui tip de produse în mărime de la 100001 kg-500000kg 7 659,70
43000105
42000106/ Certificarea unui tip de produse mai mult de 500000kg 9 851,62
43000106
1.7 Servicii suplimentare
Tabelul 1.7
1 2 3
42000040/ 43000040 Modificarea certificatelor 399,98
42000041/ 43000041 Participarea la încercări 399,98
42000042/ 43000042 Traducerea documentelor 399,98
42000043/ 43000043 Examinarea dosarului 399,98
42000044/ 43000044 Examinarea etichetelor cu informaţia în limba de stat 399,98
42000045/ 43000045 Adeverirea copiilor certificatelor 1 parte 60,00