Etalonare

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate în economia națională prin intermediul Laboratorului de etalonări, acreditat conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 (certificat de acreditare nr. LE-001).

Laboratorul de etalonare din cadrul Î.S. ”CMAC” este primul laborator acreditat în Republica Moldova (data acreditării inițiale 19.08.2015).

Domeniile de măsurări (mărimi mase, mărimi termice, mărimi geometrice) sunt indicate în  domeniul de acreditare al Laboratorului (vezi rubrica ”domeniu de acreditare”)

Laboratorul de etalonare din cadrul Î.S. ”CMAC”:

Locația Chișinău (vezi detlii)

Etapele procesului de etalonare a mijloacelor de măsurare

  1. Depunerea cererii și a procesului – verbal de negociere cu clienții în Secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului).

Cererea și procesul – verbal de negociere cu clienții (vezi formular) se întocmește împreună cu reprezentantul subdiviziunii metrologice.

Forma de cererii și a procesului verbal de negociere cu clienții

  1. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție;
  1. Termenul maxim de efectuare a etalonărilor este cu o durată de 30 (trizeci) zile lucrătoare pentru etalonări din momentul depunerii de către Beneficiar a cererii de comandă, care va conţine numărul şi tipul mijloacelor de măsurare ce se solicită a fi etalonate, sub unităţile sau punctele de lucru unde se găsesc aceste mijloace, şi după achitarea lucrărilor.

Mijloacele de măsurare se prezintă la etalonare integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu certificatul de etalonare de la ultima etalonare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru etalonare.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare, Vă rugăm să ne contactați:

(+373 22) 218 479

(+373 22) 218 481

(+373 22) 218 480

Șef laborator etalonare : (+373 22) 218 484, e-mail: etalonare@cmac.md