Verificare Dispozitive Medicale

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de verificare periodică a dispozitvevlor medicale utilizate în economia naționale prin intermediul Organismului de inspecție de tip A, acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. (Certificat de acreditare OI-008).

Organismul de Inspecție din cadrul Î.S. ”CMAC” este primul organism acreditat și recunoscut în Republica Moldova în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale.

Organismul de Inspecție efectuează verificări periodice și după reparare a dispozitivelor medicale.

Nr. de contact Recepție: 022 242 828

Email: metrologie@cmac.md

Organismul de inspecție de tip A în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale din cadrul Î.S. ”CMAC”:

Locația Chișinău (vezi detalii)

Etapele procesului de verificare periodică a dispozitivelor medicale

1.Depunerea cererii în Secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului);

2. Predarea dispozitivului medical în Secția recepție; Dispozitivele medicale se prezintă la verificarea periodică integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru verificarea periodică.

3. Pentru verificarea periodică sunt stabiliți următorii termeni:

  •  10 (cinci) zile lucrătoare din momentul recepționării dispozitivelor medicale cînd verificarea periodică a dispozitivelor medicale are loc în laboratoarele Prestatorului;
  •  15 (zece) zile lucrătoare cînd verificarea periodică a dispozitivelor medicale are lor la sediul Beneficiarului.

4. Eliberarea certificat de inspecție în cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor periodice sau buletinului de inutilizabilitate în cazul rezultatelor negative ale verificărilor periodice.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de verificări periodice a dispozitivelor medicale, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

–           locaţia Chişinău (tel. 022 218-479; 022 218-480; 022 218-481);

–           locaţia Bălţi (tel. 0231- 241 12);

–           locaţia Ceadîr – Lunga şi Cahul (tel. 0291 – 229 68 ).

În scopul întocmirii contractelor de prestări servicii este necesar de adresat Secției calitate și monitorizare                 (tel. 022 218-521).

Tarifele pentru serviciile prestate de Î.S.”CMAC” pentru anul 2024
Capitolul 3. Tarifele pentru serviciile prestate de Organismul de Inspecție Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale
3.1 Verificarea mijloacelor de măsurare și verificarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor geometrice
Tabelul 3.1
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
31 010 529 Dispozitiv medical - Set de lentile de testare oftalmologică (pentru o unitate) 27,95
31 010 530 Dispozitiv medical - Centrifugă de laborator 1 434,67
3.3.2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor radio-tehnice (frecvență și timp) mic
Tabelul 3.3.2
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
37 010 390 Dispozitiv medical - Monitor pacient 1 888,91
37 010 391 Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență 2 191,71
37 010 392 Dispozitiv medical - Electrocardiograf 1 211,21
37 010 393 Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă 1 672,62
37 010 394 Dispozitiv medical - Pompă de infuzie/cu seringă 778,63
37 010 395 Dispozitiv medical - Pulsoximetru/Pulsometru 317,22
37 010 396 Dispozitiv ultrasonografic diagnostic și cu efect doppler 1 787,97
37 010 397 Dispozitiv de fizioterapie 576,77
3.4.1 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi termo-tehnice (termice)
Tabelul 3.4.1
1 2 3
39 010 333 Incubatoare pentru nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pentru nou-născuți 2 108,21
39 010 334 Sterilizatore cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave) (cu aer uscat) 1 134,66
39 010 335 Sterilizatore cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave) (cu aburi) 1 134,66
39 010 336 Termostate 1 134,66
39 010 337 Termometre medicale digitale (preț p/u o buc din 3) 58,28
3.4.2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi termo-tehnice (presiuni)
Tabelul 3.4.2
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
34 010 322 Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice) 65,13
34 010 323 Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (automate) 119,98
3.5 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi fizico-chimice
Tabelul 3.5
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
31 310 149 Dispozitiv de anestezie 1 537,35
31 310 150 Dispozitiv de respiratie artificiala și ventilator pulmonar 1 291,38
31 310 152 Dispozitiv medical analizator semiautomat 1 168,39
31 310 159 Dispozitiv medical analizator automat 1 783,33
31 310 160 Dispozitiv medical analizator hematologic 1 315,97
31 310 161 Dispozitiv medical analizator al echilibrului acido-bazic 1 315,97
31 310 153 Spirometru electronic și spirotahometre 1 598,85
31 310 154 Dispozitiv medical coagulometru 1 291,38
31 310 155 Dispozitiv medical urometru 1 291,38
31 310 156 Dispozitiv medical hemoglobinometru 1 291,38
31 310 157 Dispozitiv medical pH-metru 1 076,15
31 310 158 Cromatograf cu gaz sau lichid 3 382,18