Verificări Metrologice

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în economia naționale prin intermediul Laboratorului de verificări metrologice (organism de inspecție de tip A), acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. (Certificat de acreditare OI – 008).

Laboratorul de verificări metrologie (organism de inspecție de tip A) din cadrul întreprinderii este desemnat în cadrul Sistemului Național de Metrologie pentru a efectua verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public (Certificat de desemnare Nr. P-0018/2020)

Subdiviziunile metrologice ale Laboratorului efectuează verificări metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare.

Domeniile de măsurări: mărimi mase mici, mase mari, volum, forţă, mărimi termice, debit, presiuni, mărimi electroradiotehnice, mărimi electrice, frecvenţă şi timp, acustică, ultrasonografie, mărimi geometrice și mărimi fizico – chimice în conformitate cu următoarele domenii de acreditare.

cert_acred_oi_008_capt
CDesemnare2020_1

Laboratorul de verificări metrologice (organism de inspecție de tip A) din cadrul Î.S. ”CMAC”:

Locația Chișinău (vezi detalii)

Locația Bălți (vezi detalii)

Locația Ceadîr – Lunga (vezi detalii)

Etapele procesului de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale supuse controlului metrologic legale:

1. Depunerea cererii în Secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului);

În cazul verificării metrologice inițiale la depunerea cererii se prezintă copia certificatului aprobării de model a mijlocului de măsurare legal (în cazul cînd prevederile legale menționează aceasta) sau copia Avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de import a mijloacelor de măsurare legale cu anexa sa, declaraţia vamală în copie.

2. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție;

3. Pentru verificarea metrologică sunt stabiliți următorii termeni:

  • 10 (zece) zile lucrătoare din momentul recepționării mijloacelor de măsurare cînd verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare are loc în laboratoarele Prestatorului;
  •  10 (zece) zile lucrătoare cînd verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare are lor la sediul Beneficiarului.

4. Eliberarea buletinului de verificare metrologică în cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor metrologice sau buletinului de inutilizabilitate în cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice.

Mijloacele de măsurare legale se prezintă la verificarea metrologică integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru verificarea metrologică.

NOTĂ: Serviciile prestate de către subdiviziunile metrologice ale Î.S. “CMAC” se inițiază din ziua achitării costului serviciilor.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de verificări periodice a dispozitivelor medicale, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

–           locaţia Chişinău (tel. 022 218-479; 022 218-480; 022 218-481);

–           locaţia Bălţi (tel. 0231- 241 12);

–           locaţia Ceadîr – Lunga şi Cahul (tel. 0291 – 229 68).

În scopul întocmirii contractelor de prestări servicii este necesar de adresat Secției calitate și monitorizare (tel. 022 218-521).