Verificări Metrologice

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în economia naționale prin intermediul Laboratorului de verificări metrologice (organism de inspecție de tip A), acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. (Certificat de acreditare OI – 008).

Laboratorul de verificări metrologie (organism de inspecție de tip A) din cadrul întreprinderii este desemnat în cadrul Sistemului Național de Metrologie pentru a efectua verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public (Certificat de desemnare Nr. P-0063/2024)

Subdiviziunile metrologice ale Laboratorului efectuează verificări metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare.

Domeniile de măsurări: mărimi mase mici, mase mari, volum, forţă, mărimi termice, debit, presiuni, mărimi electroradiotehnice, mărimi electrice, frecvenţă şi timp, acustică, ultrasonografie, mărimi geometrice și mărimi fizico – chimice în conformitate cu următoarele domenii de acreditare.

Laboratorul de verificări metrologice (organism de inspecție de tip A) din cadrul Î.S. ”CMAC”:

Locația Chișinău (vezi detalii)

Locația Ceadîr – Lunga (vezi detalii)

Etapele procesului de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale supuse controlului metrologic legale:

1. Depunerea cererii în Secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului);

În cazul verificării metrologice inițiale la depunerea cererii se prezintă copia certificatului aprobării de model a mijlocului de măsurare legal (în cazul cînd prevederile legale menționează aceasta) sau copia Avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de import a mijloacelor de măsurare legale cu anexa sa, declaraţia vamală în copie.

2. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție. Mijloacele de măsurare legale se prezintă la verificarea metrologică integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru verificarea metrologică.;

3. Pentru verificarea metrologică sunt stabiliți următorii termeni:

  • 10 (zece) zile lucrătoare din momentul recepționării mijloacelor de măsurare cînd verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare are loc în laboratoarele Prestatorului;
  •  15 (zece) zile lucrătoare cînd verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare are lor la sediul Beneficiarului.

4. Eliberarea buletinului de verificare metrologică în cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor metrologice sau buletinului de inutilizabilitate în cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice.

NOTĂ: Serviciile prestate de către subdiviziunile metrologice ale Î.S. “CMAC” se inițiază din ziua achitării costului serviciilor.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de verificări periodice a dispozitivelor medicale, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

–           locaţia Chişinău (tel. 022 218-479; 022 218-480; 022 218-481);

–           locaţia Bălţi (tel. 0231- 241 12);

–           locaţia Ceadîr – Lunga şi Cahul (tel. 0291 – 229 68).

În scopul întocmirii contractelor de prestări servicii este necesar de adresat Secției calitate și monitorizare (tel. 022 218-483).

Tarifele pentru serviciile prestate de Î.S.”CMAC” pentru anul 2024
Capitolul 3. Tarifele pentru serviciile prestate de Organismul de Inspecție Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale
3.1 Verificarea mijloacelor de măsurare și verificarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor geometrice
Tabelul 3.1
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
31 000 401 Traductor ultrasonic 77,46
31 000 408 Aparat de măsurat grosimi (grosimetru ultrasonic cu un traductor) 959,82
31 000 409 Aparat pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor 1 616,53
31 000 411 Aparat pentru reglarea farurilor la autovehicule 1 980,25
31 000 416 Centrifuga (Raport de masurare) 757,75
31 000 444 Aparat de măsurat multidimensional (Comparator cu cadran cu valoarea diviziunii 0,01mm) 313,20
31 000 447 Aparat de măsurat multidimensional ( Comparator de alezaje ) 545,58
31 000 454 Diafragma (Raport de masurare) 437,81
31 000 457 Aparat de măsurat unghiuri (Echer de verificat) 410,87
31 000 470 Aparat de măsurat grosimi (Lere de grosime setul nr.1 (10 buc) 296,36
31 000 471 Aparat de măsurat grosimi (Lere de grosime, setul nr. 2 - 17 buc.) 545,58
31 000 476 Riglă gradată metalică, din lemn (pentru o scară) 255,95
31 000 480 Aparat de măsurat multidimensional (Micrometru) 252,58
31 000 481 Aparat de măsurat multidimensional(Micrometru cu calibru de instalație) 296,36
31 000 496 Panglică de măsurat,( ruletă cu lungimea de la 5 m pînă la 10 m inclusiv) 488,33
31 000 497 Panglică de măsurat,( ruletă cu lungimea pînă la 5 m inclusiv) 387,29
31 000 515 Stand pentru balansarea roţilor la autovehicule 1 970,15
31 000 516 Stand pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor 3 047,84
31 000 517 Stand pentru verificarea sistemului de frînare al autovehiculelor 2 310,29
31 000 521 Aparat de măsurat multidimensional (Şubler) 252,58
31 000 522 Aparat de măsurat multidimensional (Şubler de trasaj) 252,58
31 000 526 Taximetru electronic cu memorie fiscală ( instalat pe autovehicul ) 481,59
31 000 528 Riglă gradată pentu măsurarea nivelilui de lichide în rezervoare fixe de stocare 272,79
31 010 529 Dispozitiv medical - Set de lentile de testare oftalmologică (pentru o unitate) 27,95
31 010 530 Dispozitiv medical - Centrifugă de laborator 1 434,67
3.2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor mase (mase mici)
Tabelul 3.2
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
31 500 224 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată(clasa I, II, p/u fiecare interval de măsurare ) 1 166,96
31 500 225 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (ajustare) 472,69
31 500 232 Balanţă de cereale de 1 L 3 102,05
31 500 233 Greutăți de lucru (clasa M1 pînă la 500 g, pentru o unitate) 118,17
31 500 234 Greutăți de lucru (clasa M1 mai mult de 500g pînă la 20 kg, pentru o unitate) 147,72
31 500 235 Greutăți de lucru (clasa F1, pînă la 500 g, pentru o unitate) 345,66
31 500 236 Greutăți de lucru (clasa F2 pînă la 500 g, pentru o unitate) 245,21
31 500 239 Greutăți de lucru (clasa E2, de la 1g pînă la 500 g, pentru o unitate) 620,41
31 500 248 Greutăți de lucru (clasa F1,F2 mai mult de 500g pînă la 20 kg, pentru o unitate) 472,69
3.2.1 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor mase (mase mari)
Tabelul 3.2.1
1 2 3
32 000 501 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (peste 500 kg pînă la 5 t inclusiv) 1 249,68
32 000 502 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (pînă la 500 kg inclusiv) 220,00
32 000 508 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (Balanţă mecanică cu cadran până la 20 kg) 156,58
32 000 511 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (peste 30 t) 3 299,99
32 000 512 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (pînă la 30 t incusiv) 2 363,47
32 000 518 Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată 1 760,78
32 000 521 Greutăți de lucru (clasa M1, de categoria 4, mai mult de 20 kg) 590,87
32 000 522 Greutăți de lucru (clasa M2, clasa M3; cl. 5 şi 6) 35,45
32 010 523 Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval) 200,89
3.2.2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor mase (volum)
Tabelul 3.2.2
1 2 3
31 100 531 Sisteme de măsurare dinamică a cantităților de lichide altele decit apa 3 545,20
31 100 550 Distribuitoare de gaz comprimat 460,88
31 100 553 Distribuitoare de produse petroliere şi gaze lichefiate (GL), un dozator 460,88
31 100 552 Distribuitoare de produse petroliere şi gaze lichefiate (produse petroliere), un dozator 410,65
3.3 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor radio-tehnice (mărimi electrice) mic
Tabelul 3.3
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
33 000 338 Aparat pentru măsurarea rezistenței circuitului faza-zero 426,57
33 000 349 Contor de energie electrică monofazat 102,64
33 000 351 Contor de energie electrică trifazat 189,25
33 000 353 Contor de energie electrică trifazat electronic 384,51
33 000 354 Contor de energie electrica trifazat electronic multifunctional 681,90
33 000 391 Transformatoare pentru măsurare de curent ( pînă la 0,66 kV) 130,17
33 000 392 Transformator de curent cu mai multe intervale 1 252,66
33 000 393 Transformatoare de măsurare de curent (de la 6 kV-35 kV), transformator de tensiune 375,50
33 000 407 Transformatoare pentru măsurare de curent ( pînă la 0,66 kV), la sediul solicitantului 931,24
33 000 408 Transformatoare pentru măsurare de curent (de la 6 kV-110 kV), la sediul solicitantului 1 742,31
3.3.2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimilor radio-tehnice (frecvență și timp) mic
Tabelul 3.3.2
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
37 000 337 Aparat/sisteme pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehicolelor 1 340,98
37 000 352 Cronometre (de 30 min.) 121,12
37 000 353 Cronometre (de 60 min.) 230,71
37 000 354 Defectoscopoape (ultrasonic analogic) 749,80
37 000 355 Defectoscopoape (ultrasonic digital ) 1 245,81
37 000 356 Defectoscopoape (ultrasonic multicanal) 1 759,13
37 000 385 Echipament de evidenţă a timpului legăturilor telefonice fixe 3 336,59
37 000 387 Echipament de evidenţă a timpului legătură telefonice mobile 10 670,16
37 000 388 Sonometru 1 672,62
37 000 389 Sonometru cu filtre 2 220,55
37 010 390 Dispozitiv medical - Monitor pacient 1 888,91
37 010 391 Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență 2 191,71
37 010 392 Dispozitiv medical - Electrocardiograf 1 211,21
37 010 393 Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă 1 672,62
37 010 394 Dispozitiv medical - Pompă de infuzie/cu seringă 778,63
37 010 395 Dispozitiv medical - Pulsoximetru/Pulsometru 317,22
37 010 396 Dispozitiv ultrasonografic diagnostic și cu efect doppler 1 787,97
37 010 397 Dispozitiv de fizioterapie 576,77
3.4 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi termo-tehnice (măsurarea debitului)
Tabelul 3.4
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
31 200 213 Complexe de măsurare a cantităților de fluide, inclusiv cu dispozitive de strangulare 1 503,04
31 200 214 Traductoare de debit pentru contoare de energie termică până la DN 50 205,68
31 200 218 Calculul dispozitivului de strangulare 490,46
31 200 219 Contoare de apa rece și caldă de la DN 15 până la DN 20 (Cl.C preț p/u o buc. din 8) 88,60
31 200 220 Contoare de apa rece și caldă de la DN 15 până la DN 20 (Cl.A, B preț p/u o buc. din 8) 66,45
31 200 217 Contoare de apa rece și caldă de la DN 15 până la DN 20 (Cl.R80, R100, R160 preț p/u o buc. din 8) 69,61
31 200 221 Contoare de apa rece și caldă de la DN 25 până la DN 50 ( preț p/u o buc. din 2) 126,57
31 200 222 Contor de gaz cu pereţi deformabili (G1,6 ÷ G6 PREȚ P/U 1 BUCATĂ DIN 10 BUC.) 91,76
31 200 223 Contor de gaz cu pereţi deformabili (G10 PREȚ P/U 1 BUCATĂ din 3 buc.) 212,01
31 200 224 Contor de gaz cu pereţi deformabili (G16 ÷ G25) 569,57
3.4.1 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi termo-tehnice (termice)
Tabelul 3.4.1
1 2 3
39 000 308 Calculatoare de energie termică (CET combinat) 215,96
39 000 309 Calculatoare de energie termică (CET complet.) 795,29
39 000 310 Aparate de măsurare şi/sau înregistrare a temperaturii 205,68
39 000 317 Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare de gaz cu pereți deformabili 469,63
39 000 320 Higrometre și psihrometre (preț p/u o buc din 3) 75,42
39 000 322 Perechi de termorezistenţe pentru contoare de energie termică 404,50
39 000 324 Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice (valoarea diviziunii > 0,2 °C preț p/u o buc din 5) 58,28
39 000 325 Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice (valoarea diviziunii 0,1; 0,2 °C preț p/u o buc din 5) 109,70
39 000 326 Termorezistenţe (preț p/u o buc din 2) 236,53
39 000 327 Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice (cu contacte electrice preț p/u o buc din 5) 75,42
39 000 332 Тermometre manometrice şi bimetalice 171,40
39 010 333 Incubatoare pentru nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pentru nou-născuți 2 108,21
39 010 334 Sterilizatore cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave) (cu aer uscat) 1 134,66
39 010 335 Sterilizatore cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave) (cu aburi) 1 134,66
39 010 336 Termostate 1 134,66
39 010 337 Termometre medicale digitale (preț p/u o buc din 3) 58,28
3.4.2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi termo-tehnice (presiuni)
Tabelul 3.4.2
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
34 000 300 Manometre de toate tipurile (Aparat de masurat presiunea dinamica cu lichid sau cu membrana) 99,41
34 000 310 Corectoare electronice de volum de gaze 1 220,36
34 000 312 Manometre de toate tipurile 58,28
34 000 313 Manometre de toate tipurile (Manometru cu contacte electrice) 102,84
34 000 315 Manometre de toate tipurile (Manometru cu element elastic clasa 0,4) 428,50
34 000 317 Manometre de toate tipurile (Manometru de oxigen) 102,84
34 000 322 Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune 394,22
34 010 322 Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice) 65,13
34 010 323 Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (automate) 119,98
3.5 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și verficarea periodică a dispozitivelor medicale în domeniul mărimi fizico-chimice
Tabelul 3.5
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
31 300 111 Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre) 1 386,69
31 300 113 Analizoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare 1 076,15
31 300 114 Analizoare de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare (Страж, Лелека, Варта - doar semnalizatoare) 590,34
31 300 115 Analizoare pentru gaze de eşapament 1 454,34
31 300 122 Densimetre şi alcoolmetre din sticlă 657,99
31 300 129 Opacimetre pentru motoare Diesel 1 291,38
31 300 133 Luxmetre 1 214,51
31 300 134 Aparate pentru determinarea transmitanţei (permeabilității) luminii prin sticlă 1 214,51
31 300 137 Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr 1 076,15
31 300 138 Polarimetre pentru determinarea concentrației de zahăr 1 076,15
31 300 140 Sisteme de măsurare dinamică a cantităților de lichide altele decit apa (Densimetru digital ALCO) 2 112,32
31 300 148 Densimetru/alcoolmetru digital 1 967,81
31 310 149 Dispozitiv de anestezie 1 537,35
31 310 150 Dispozitiv de respiratie artificiala și ventilator pulmonar 1 291,38
31 310 152 Dispozitiv medical analizator semiautomat 1 168,39
31 310 159 Dispozitiv medical analizator automat 1 783,33
31 310 160 Dispozitiv medical analizator hematologic 1 315,97
31 310 161 Dispozitiv medical analizator al echilibrului acido-bazic 1 315,97
31 310 153 Spirometru electronic și spirotahometre 1 598,85
31 310 154 Dispozitiv medical coagulometru 1 291,38
31 310 155 Dispozitiv medical urometru 1 291,38
31 310 156 Dispozitiv medical hemoglobinometru 1 291,38
31 310 157 Dispozitiv medical pH-metru 1 076,15
31 310 158 Cromatograf cu gaz sau lichid 3 382,18