Cu prilejul „Zilei Mondiale a Metrologiei” Î.S. “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” Vă adresează sincere felicitări, dorindu-Vă noi realizări profesionale.

Cu prilejul „Zilei Mondiale a Metrologiei” Î.S. “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” Vă adresează sincere felicitări, dorindu-Vă noi realizări profesionale, sănătate și prosperitate. De asemenea, transmitem urări de bine tuturor metrologilor şi celor pasionaţi de ştiinţa măsurărilor, dorindu-le fericire şi  bunăstare.

În scopul omag ierii „Zilei Mondiale a Metrologiei” și argumentării importanței măsurărilor în viața cotidiană și anume în domeniul sănătății Î.S. “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” în comun cu Agenția Protecției Consumatorilor, Institutul Național de Metrologie și Institutul de Standardizare din Moldova la recomandarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui a organizat în data de 18 mai, ora 09.00 ZIUA DE DONARE A SÂNGELUI

Metrologia ca ştiinţă a  măsurării joacă un rol de bază în toate domeniile de activitate: descoperirea şi inovarea ştiinţifică, producţia industrială şi comerţul internaţional, în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi în protejarea mediului global respectiv în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de instituțiile medicale. Rolul măsurărilor în domeniul sănătății este unul primordial asigurînd un nivel de calitate, securitate și siguranță a stării de sănătate a consumatorilor de servicii și a tratamentului eventual necesar a fi aplicat.

Ziua mondială a metrologiei este o sărbătoare anuală ce consemnează semnarea „Convenţiei Metrului” la 20 mai 1875 de către reprezentanţii a şaptesprezece naţiuni. Convenţia a stabilit cadrul pentru colaborarea globală în domeniul ştiinţei măsurării şi al aplicaţiilor sale industriale, comerciale şi a societăţii. Scopul iniţial al creării „Convenţiei Metrului” a fost – uniformitatea mondială a măsurărilor ce rămâne la fel de importantă şi astăzi ca şi în 1875.

Sănătate şi  mult succes în activitatea profesională!