AGEPI și CMAC au semnat un Acord de colaborare


Pe 5 mai curent, a avut loc o întâlnire bilaterală la nivel de conducere a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC). Scopul întrunirii a fost discutarea colaborării interinstituționale între AGEPI și CMAC și semnarea unui Acord de colaborare între cele două instituții.

În cadrul întrevederii, Directorul general al AGEPI, Viorel Iustin, a prezentat succint ultimele evoluții în domeniul indicațiilor geografice (IG), în special în domeniul normativ-legislativ (inițiativele de modificare/perfecționare a cadrului regulator de protecție și control al indicațiilor geografice).

Directorul interimar al CMAC, Dragoș Macari, a menționat despre deschiderea instituției, în calitate de organism de certificare, de a-și extinde activitatea de certificare pentru produse cu IG și a solicitat în acest sens suportul AGEPI în instruirea personalului său în domeniul indicațiilor geografice.

Astfel, AGEPI și-a arătat disponibilitatea de a organiza cursuri de instruire în domeniul IG și de a oferi suport informativ și consultativ pe domeniul de competență al instituției.

În final, cei doi oficiali au semnat un Acord de colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare.

În urma semnării acestui Acord, instituțiile își vor consolida eforturile în vederea utilizării eficiente a potenţialului intelectual şi material de care dispun în procesul de promovare a sistemului național de proprietate intelectuală, facilitării accesului la informații de interes reciproc și organizării de acțiuni comune pe subiecte care sunt de competența acestora.

Părțile au apreciat deschiderea celor două instituții de a colabora și au convenit asupra creării unui grup de lucru interinstituțional responsabil de implementarea Acordului și realizarea activităților agreate de comun acord.

Text preluat agepi.gov.md