Anunț de participare la procedura de achiziție a bunurilor Utilaj pentru laborator

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor

 prin Cererea ofertelor de pret  din  22.03.2019

 

1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)

2.    IDNO: 1013600039380­

3.    Tip procedură achiziție: COP

4.    Obiectul achiziției: Utilaj pentru laborator 

Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:detalii

  • Cîștigător: „Nitech SRL
  • Nr./Data Contract: 8/03-19 din 26.03.19
  • Suma: 230541,42 lei
  • Perioada contract: