ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de Licitatie publica în scopul achiziţionării Autoturismelor, pentru perioada bugetară 2019

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de Licitatie publica 

Denumirea autorităţii contractante:

Tip procedură achiziție:

Obiectul achiziției:

Cod CPV:

 

I.S. “Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare”

Licitatie publica

Autoturisme

34110000-1

Data publicării anunțului de intenție: 05.03.2019

În scopul achiziţionării  Autoturismelor

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea urmatoarelor bunuri, vezi detalii

  • Cîștigător: „Tirialbi SRL„
  • Data Contract: 15.03.19
  • Suma: 398000,00 lei
  • Perioada contract: