ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea reactivelor și consumabilor pentru laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și consumabilor pentru laborator

  1. Denumirea autorității contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Adresa: mun. Chișinău, str. Eugen Coca nr. 28
  4. Numărul de telefon/fax: 0-22-21-84-18
  5. Adresa de e-mail a autorității contractante: office@cmac.md
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de

atribuire: este anexată pe pagina web, link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21244113/, conform SIA RSAP

  1. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Întreprindere de Stat cu misiunea de a contribui la creșterea competitivității clienților prin oferirea unor servicii de certificare, încercări produse, metrologie și instruire la cel mai înalt nivel.
  2. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

Imagini pentru ghidare