Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziții a materialelor consumabile și inventar pentru laborator prin licitație publică

Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziții a materialelor consumabile și inventar pentru laborator prin licitație publică.

  1. Denumirea Organizator: Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Adresa Chișinău, str. Eugen Coca, 28.
  4. Tip procedură achiziție: Licitație publică
  5. Obiectul achiziției: materiale consumabile și inventar pentru laborator
  6. Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Forma Scanată descărcați aiciAnexa_01