ANUNȚ/INVITAȚIE REPETATĂ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚII A REACTIVELOR PENTRU LABORATORUL DE INCERCARI PRODUSE AGRO-ALIMENTARE

  1. Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Tip procedură achiziție: Licitatie publica
  4. Obiectul achiziției: reactive pentru laboratorul de încercări produse agro-alimentare
  5. Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Forma Scanată descărcați