Conducerea

DIRECTOR

Anatolii Bescupschi

VICEDIRECTOR

Dorin ȘERBAN

Numele, prenumele Funcția
1. Natalia VRABIE Președintele Consiliului de Administrație, Șef Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietații Publice
2. Ludmila COZMA Consultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietații Publice
3. Lucia GROSU Șef Secția relații financiare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice
4. Viorica BEJAN  Șef adjunct, Direcția infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii
5. Natalia TONU Șef adjunct, Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor