Disponibil Acum: Verificări Dispozitive Medicale

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de instituțiile medicale din Republica Moldova, informăm despre acreditarea în premieră, în cadrul Î.S. „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare”, a Organismului de Inspecție în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

Cu ajutorul echipamentului performant şi a personalului calificat oferim posibilitatea de efectuare a verificărilor periodice a dispozitivelor medicale.

Pentru a facilita disponibilitatea verificărilor periodice în zonele geografice ale Republicii Moldova au fost acreditate și locațiile Î.S. „CMAC” în:

  • locaţia Chişinău (tel. 022 218-479; 022 218-480; 022 218-481);
  • locaţia Bălţi (tel. 0231- 241 12);
  • locaţia Ceadîr – Lunga şi Cahul (tel. 0291 – 229 68 ).

În scopul întocmirii contractelor de prestări servicii este necesar de adresat Secției calitate și monitorizare (tel. 022 218-521).