(Închisă) Funcție vacantă: Inginer Metrolog Secția mărimi electroradiotehnice

Subdiviziunea: Direcția Organisme de Inspecție Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale.
Funcția: Inginer Metrolog Secția mărimi electroradiotehnice
Sarcini de bază ale funcției:
– Efectuarea lucrărilor de etalonare a mijloacelor de măsurare, în dependență de domeniul de autorizare deținut aprobat de către conducerea de vârf prin intermediul a unui ordin intern.
– Participarea la elaborarea proiectelor de proceduri de etalonare.
– Gestionarea etaloanelor de lucru, utilajul şi mijloacele de măsurare din dotarea LE.
– Efectuarea permanentă a lucrările de analiză şi evidenţă a comportării în timp a etaloanelor de lucru încredinţate şi să înainteze propuneri de dezvoltare a bazei de etaloane a  LE.
– Urmărirea respectării condiţiilor de păstrare, utilizare şi conservare a etaloanelor de lucru încredinţate în corespundere cu cerinţele documentaţiei de exploatare.
– Participarea la efectuarea comparărilor interlaboratoare, bilaterale şi interpersonale cu etaloanele de lucru încredinţate.
– Contribuirea la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management în  LE.
– Respectarea cerinţelor standardelor, ale documentelor normative din domeniul metrologiei.
– Participarea la studii tehnice, cursuri de perfecţionare, la autoinstruiri în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională.
Calificări profesionale: 
– Studii Superioare tehnice
Abilităţi
– posedarea limbii de stat;
– cunoaşterea limbii engleze  şi limbii ruse se consideră un avantaj;
– abilități de activitate cu programe generale MS;
– abilităţi de analiză şi sinteză;
– capacităţi organizatorice.
Atitudini/comportamente
–  responsabilitate;
 – receptivitate la idei noi;
– obiectivitate;
– tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
– perseverenţă;
– comunicabilitate.
Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md
Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 – 218 – 405.