În atenția agenților economici din domeniul vitivinicol!

Industria vitivinicolă reprezintă una din ramurile principale ale economiei țării și este considerată punctul forte în dezvoltarea acesteia. În condițiile economiei și extinderei relațiilor comerciale internaționale, producătorii vinicoli sunt axați pe piețile de desfacere locale cît și cele internaționale. Ponderea exporturilor de vinuri moldoveneşti către ţările UE a crescut semnificativ în ultimii 6 ani, înregistrind o majorare de 15 %.

Un document obligatoriu pentru exportul vinurilor moldovenesti pe teritoriul Uniunii Europene este certificatul VI-1. Acesta la rîndul său este alcatuit din: raport de încercări efectuat de laborator oficial recunoscut și certificat semnat de organul competent al țării exportatoare.

Astfel, comunicăm că Organismului de Certificare Produse (OCP) din cadrul Î.S. „CMAC”, este autorizat să efectueze și să întocmească documente (certificate VI-1) pentru exportul vinului pentru piața Uniunii Europene în conformitate cu art. 45-48 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 (a se vedea: https://ec.europa.eu/agriculture/wine/lists_en)

Î.S. „CMAC” este deschisă spre o colaborare cu toti agenții economici care activează in domeniul vitivinicol. Pentru a obține detalii referitor la procedura de obținere a certificatului VI-1 și documentele necesare contactați:

 

MELNIC  Lilia

Șef Direcție Certificare

 

Tel. (373 22) 218-453,

Fax  (373 22) 745-489,

mob. 067-603-687

e-mail: lilia_melnic@cmac.md