În contextul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”…

În contextul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea
noastră” la data de 26 octombrie, tradițional, Î.S. “Centrul de Metrologie Aplicată
și Certificare” a participat activ în campania națională demarată.
Împreună cu întreaga echipă am fost antrenați într-un proces de muncă, în parcul
“La Izvor”, în imediata apropriere de hotarul “TRACOM” SA. Activitatea propriu-
zisă a constat în salubrizarea spațiilor verzi, amenajarea fîșiilor și pasajelor din
preajma lacului, precum și ameliorarea stării naturii.
Și pentru că “Planeta noastră este viitorul nostru”, Echipa Î.S. “CMAC” a dat
viață Moldovei, înverzind-o. Năzuim că exemplul nostru va avea un impact pozitiv
și se va manifesta prin activism, mai ales, în rîndul tinerilor.