Instruire

Centrul de formare continuă din cadrul Î.S. ”CMAC” activează în domeniul formării continue a adulților din anul 2009, reprezentînd unul din principalii furnizori de servicii de instruire în domeniile metrologiei, managementului calitații și evaluării conformității din Republica Moldova.

Misiunea Centrului este formarea profesională continuă şi recalificarea cadrelor din domeniile metrologiei, managementului calitații și evaluării conformității din Republica Moldova.

Serviciile oferite:

 1. Cursuri și seminare în domeniul metrologie și managementul calității.
 2. Elaborarea programelor individuale de instruire conform solicitărilor clienților.
 3. Recomandări metodice şi instructive cu privire la organizarea şi implementarea regulamentelor generale şi specifice de metrologie legală şi standardelor europene.

Serviciile și produsele noastre sunt rezultatul atitudinii prin competență, profesionalism și perseverență a specialiștilor și participanților la cursuri/seminare organizate de Centrul formare continuă. 

Beneficiile participării la programele de isntruire oferite de către Centru :

1) îmbogăţirea sistematică şi continuă a cunoştinţelor şi a aptitudinilor sale;

2) formarea competenţelor necesare desfăşurării activităţilor profesionale şi adaptarea la schimbările din societate;

3) soluţionarea problemelor iscate în timpul activităţii sale;

4) promovarea imaginii angajatului în direcţia prevenirii fluctuaţiei de cadre;

5)  asigurarea dezvoltării durabile a organizaţiei şi atingerea obiectivelor ei prin o echipă de specialişti competenţi.

Programul cursurilor/seminarelor pentru a II-a jumătate a anului 2022 (vezi aici).

Programul cursurilor/seminarelor pentru a I-a jumătate a anului 2022 (vezi aici).

Formele de instruire:

 • cursuri tematice de perfecționare pînă la 72 ore,
 • cursuri de perfecționare multidisciplinare de la 72 pînă la 500 ore,
 • seminare specializate de scurtă durată (1-5 zile),

Tematica instruirii:

    Metrologie:
 • Măsurări de debite;
 • Măsurări electrice;
 • Măsurări mărimi mecanice;
 • Măsurările presiunii;
 • Măsurări radiotehnice;
 • Măsurările termice;
 • Măsurările volumului.
      Sisteme de management al calităţii:

 

 • Sisteme de management al calităţii şi de mediu, conform ISO 9001, ISO 19011 şi ISO 14001;
 • Sisteme de management al siguranţei alimentelor conform SM EN ISO 22000;
 • Sisteme de management al tehnologiilor informaţionale.

Cursuri sunt formate în baza principiului de module, care pot fi însuşite ca un singur curs sau diferenţiat, pe module, la cererea organizaţiilor.

La cerere, se pot organiza cursuri dedicate formării auditorilor şi managerilor sau aplicării sistemelor de management în cadrul unei organizaţii, la sediul acesteia, cu studii de caz aplicate pe domeniul specific de activitate.

Participanții care au absolvit cu succes cursul li se eliberează Certificat de competență profesională cu valabilitate de 4 ani, iar celor ce au ascultat seminare se eliberează Certificat de perfecționare.

Locul organizării și desfășurării cursurilor/seminarelor:

 1. la sediul Î.S. ”CMAC” – mun. Chișinău, str. E. Coca 28
 2. la sediul clientului.

Beneficiari:

Persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare și proprietate.

Numărul minim de participanți la un curs/seminar – 8 persoane.

Numărul maxim de participanți la un curs/seminar – 10 persoane.

Modalitatea de înscriere:

Depunere unei solicitări în adresa Î.S. ”CMAC”, cu indicarea tematicii cursului/seminarului și a numărului de participanți (pentru persoane juridice).

Solicitarea pentru organizarea cursului/seminarului sau participarea la curs /seminar poate fi depusă prin email (instruire@cmac.md ).

Date de contact :

Armașu Maria – Metodist – șef al Centrului Formare Continuă

Tel. +373 69785219

Tel. +373 22218517

e-mail: instruire@cmac.md