Invitație de participare la procedura de achiziție: Mobila de birou.

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

1.   Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

2.   IDNO: 1013600039380

3.   Tip procedură achiziție: COP

4.   Obiectul achiziției: Mobila de birou.

5.   Cod CPV: 39130000-2 

Data publicării anunțului de intenție: 05.03.2019

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării mobilierului de birou conform necesităţilor Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare  (în continuare – Cumpărător)

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri : Detalii

 

  • Cîștigător: „Hiperteh SRL
  • Nr./Data Contract: 9/03-19 din 25.03.19
  • Suma: 436800,00 lei
  • Perioada contract: