Materiale consumabile și inventar pentru laborator

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor

 prin licitatie publica 

1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)

2.    IDNO: 24900000-3

3.    Tip procedură achiziție: Licitatie publica

4.    Obiectul achiziției: Materiale consumabile și inventar pentru laborator

5.    Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Descărcați: Invitația, Anexa 1, Anexa 2 sau toate fișierele arhivate.

 

Cîștigător Nr./Data Contract Suma Perioada contract
Sanmedico SRL 6/05-19 din 24.05.19 30490,08 Lei
Mic-Tan SRL 7/05-19 din 24.05.19 111294,30 Lei
Redox Lab Supplies SRL 8/05-19 din 24.05.19 102477,00 Lei
GBG-MLD SRL 9/05-19 din 24.05.19 88188,12 Lei
Ecochimie SRL 2/06-19 din 03.06.19 119306.05 Lei