MEDII NUTRITIVE, SUPLIMENTE ȘI INVENTAR PENTRU LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE

1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)

2.    IDNO: 24900000-3

3.    Tip procedură achiziție: Licitatie publica

4.    Obiectul achiziției: Medii nutritive, suplimente și inventar pentru laboratorul de microbiologie

5.    Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Descărcați: Anunț, Anexa 1