Regulament privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

Regulament privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”