Securitatea și sănătatea angajaților – un obiectiv actual în cadrul raportului de muncă.

Securitatea și sănătatea angajaților – un obiectiv actual în cadrul raportului de muncă. Ieri, 22 Octombrie 2020, a avut loc cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător nivelului I, organizat de către Institutul Muncii, care a contribuit semnificativ la menținerea unei culturi de prevenire și sporirea gradului de conştientizare în domeniul SSM, prin instruirea conducătorilor unităţii și conducătorilor locurilor de muncă, certificați în acest sens pe final de curs.