Servicii de audit a situațiilor financiare pentru anul 2022

  1. Denumirea Organizator: Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Tip procedură achiziție: concursul de oferte
  4. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2022
  5. Î.S. „CMAC” invită societățile de audit interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la concursul de oferte privind achiziționarea serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul  2022.

Totodată, relevăm că, selectarea companiei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de administrare al întreprinderii.

Descărcați:

Caiet de sarcini „audit a situațiilor financiare pentru anul 2022”

Cerere de oferte „audit a situațiilor financiare pentru anul 2022”