Servicii de verificări metrologice a contoarelor de apă rece și caldă

Laboratorul de verificări metrologice din cadrul Î.S. „CMAC” aduce la cunoștință că efectuează verificări metrologice a contoarelor de apă rece și a contoarelor de apă caldă, deținând Certificat de Desemnare nr. SNM MD 017/017:2015 emis de către Autoritatea centrală de metrologie (Ministerului Economiei al RM).

Contoarele de apă rece și apă caldă sunt mijloace de măsurare ce cad sub incidența  controlului metrologic legal (Legea metrologiei Nr. 19 din  04.03.2016 și Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016) și se supun verificărilor metrologice după repare cât și verificărilor metrologice periodice la expirarea termenului de valabilitate a Buletinului de verificare metrologică emis anterior sau la solicitarea beneficiarului ori de câte ori există suspiciuni privind încadrarea contorului în clasa de precizie stipulată în documentele normative.

Vă informăm că în conformitate cu legislația în vigoare  persoanele fizice care posedă contoare de apă rece și apă caldă sunt obligate să dețină Buletine de Verificare Metrologica valabile in termen.

Conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal  intervalul admis între verificările metrologice pentru contoarele de apă rece și caldă este de:

  • 24 luni  (contoare de apă rece şi caldă de la DN 25 până la DN 200).
  • 60 luni (contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi DN 20).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366685

Verificarea contoarelor de apă rece și apă caldă o puteți efectua prin depunerea cererii la următoarele adrese:

  • mun. Chișinău, pe adresa str. Coca, 28, bir. 101.
  • mun. Bălți, str. Decebal, 13.
  • or. Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarschii, 8.

Garantăm verificări calitative într-un termen de 5 zile!

Pentru mai multe detalii contactaţi:

Tel: (022) 24 28 28