Etalonare

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate în economia națională prin intermediul Laboratorului de etalonări, acreditat conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 (certificat de acreditare nr. LE-001).

Laboratorul de etalonare din cadrul Î.S. ”CMAC” este primul laborator acreditat în Republica Moldova (data acreditării inițiale 19.08.2015).

Domeniile de măsurări (mărimi mase, mărimi termice, mărimi geometrice) sunt indicate în  domeniul de acreditare al Laboratorului (vezi rubrica ”domeniu de acreditare”)

Laboratorul de etalonare din cadrul Î.S. ”CMAC”:

Locația Chișinău (vezi detlii)

Etapele procesului de etalonare a mijloacelor de măsurare

  1. Depunerea cererii de etalonare în secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului).

Cererea de etalonare (vezi formular ) se întocmește împreună cu reprezentantul subdiviziunii metrologice.

Descarcă formularul cererii de etalonare (Format PDF, pentru imprimare )

Descarcă formularul cererii de etalonare (Format DOC, pentru completare )

  1. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție;
  1. Termenul maxim de efectuare a etalonărilor este cu o durată de 30 (treizeci) zile lucrătoare pentru etalonări din momentul depunerii de către Beneficiar a cererii de comandă, care va conţine numărul şi tipul mijloacelor de măsurare ce se solicită a fi etalonate, sub unitățile sau punctele de lucru unde se găsesc aceste mijloace, şi după achitarea lucrărilor.

Mijloacele de măsurare se prezintă la etalonare integre, fără defecțiuni, în stare de funcționare cu certificatul de etalonare de la ultima etalonare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru etalonare.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare, Vă rugăm să ne contactați:

(+373 22) 218 479

(+373 22) 218 481

(+373 22) 218 480

Șef laborator etalonare : (+373 22) 218 484, e-mail: etalonare@cmac.md

Capitolul 4. Tarifele pentru serviciile prestate de Laboratorul Etalonare
4.1 Etalonarea mijloacelor de măsurare a mărimilor geometrice
Tabelul 4.1
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
31 000 605 Sită pentru cernere 1 669,60
31 000 616 Şubler (pentru o limita) 470,31
31 000 617 Şubler de trasaj (pentru o limita) 470,31
31 000 625 Microscop 5 039,05
4.2 Etalonarea mijloacelor de măsurare a mărimilor mase (mase mici)
Tabelul 4.2
1 2 3
31 500 320 ACFN (Balanţă electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare) 1 461,32
31 500 321 ACFN (Balanţă de laborator cu braţe egale; cu cadran; de torsiune) 1 461,32
31 500 322 Ajustarea aparatului de cintarit cu functionare neautomata(electronic) 537,50
31 500 325 ACFN (Balanţă de laborator cu braţe neegale si cu braţe egale cu greutaţi incorporate la maximum) 4 031,24
31 500 327 ACFN (Balanţă etalon şi comparator de masă) 4 216,00
31 500 330 Greutate clasa M1 (cat.IV), M2, M3 pînă la 500g, pentru o unitate 369,53
31 500 331 Greutate clasa M1 (cat.IV), M2, M3 mai mult de 500g pînă la 20 kg pentru o unitate 409,84
31 500 332 Greutate clasa M1 (categoria IV), M2, M3 mai mult de 20 kg pînă la 500 kg pentru o unitate 1 242,96
31 500 333 Greutate clasa F1 (categoria 2) pînă la 500g pentru o unitate 645,00
31 500 334 Greutate clasa F2 (categoria 3) pina la 500 g pentru o unitate 645,00
31 500 335 Greutate clasa F1,F2 (cat. II, III) - mai mult de 500g pina la 20 kg pentru o unitate 839,84
31 500 338 Greutate clasa E2 (categoria I) de 1 g pina la 500g, pentru o unitate 896,95
4.3 Etalonarea mijloacelor de măsurare a mărimile termo-tehnice (termice)
Tabelul 4.3
1 2 3
39 000 306 Termometru din sticla cu lichid cu valoarea diviziunii < sau egal 0,1 °C (pentru 5 puncte) 446,80
39 000 307 Termometru din sticla cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pentru 5 puncte) 346,01
39 000 311 Termometru digital (pentru 3 puncte) 460,23
39 000 319 Higrometre psihometrice prin aspirare 102,84
39 000 333 Incinte termostatate (pentru 2 puncte) 1 148,90