Verificare Dispozitive Medicale

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de verificare periodică a dispozitvevlor medicale utilizate în economia naționale prin intermediul Organismului de inspecție de tip A, acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. (Certificat de acreditare OI-008).

Organismul de Inspecție din cadrul Î.S. ”CMAC” este primul organism acreditat și recunoscut în Republica Moldova în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale.

Organismul de Inspecție efectuează verificări periodice și după reparare a dispozitivelor medicale.

Nr. de contact Recepție: 022 242 828

Email: metrologie@cmac.md

Organismul de inspecție de tip A în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale din cadrul Î.S. ”CMAC”:

Locația Chișinău (vezi detalii)

Locația Bălți (vezi detalii)

Locația Ceadîr – Lunga (vezi detalii)

Etapele procesului de verificare periodică a dispozitivelor medicale

1.Depunerea cererii în Secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului);

2. Predarea dispozitivului medical în Secția recepție;

3. Pentru verificarea periodică sunt stabiliți următorii termeni:

  •  5 (cinci) zile lucrătoare din momentul recepționării dispozitivelor medicale cînd verificarea periodică a dispozitivelor medicale are loc în laboratoarele Prestatorului;
  •  10 (zece) zile lucrătoare cînd verificarea periodică a dispozitivelor medicale are lor la sediul Beneficiarului.

4. Eliberarea buletinului de verificare periodică în cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor periodice sau buletinului de inutilizabilitate în cazul rezultatelor negative ale verificărilor periodice.

Dispozitivele medicale se prezintă la verificarea periodică integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru verificarea periodică.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de verificări periodice a dispozitivelor medicale, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

–           locaţia Chişinău (tel. 022 218-479; 022 218-480; 022 218-481);

–           locaţia Bălţi (tel. 0231- 241 12);

–           locaţia Ceadîr – Lunga şi Cahul (tel. 0291 – 229 68 ).

În scopul întocmirii contractelor de prestări servicii este necesar de adresat Secției calitate și monitorizare                 (tel. 022 218-521).