Sistemul de Management

Direcția metrologie aplicată al Î.S. „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare” a dezvoltat, documentat, menține și îmbunătățește în permanență sistemul său de management pentru activitatea sa în scopul de a satisface cît mai bine necesitățile și cerințele clienților, beneficiarilor și pentru a perfecționa propriul sistem de management.

Sistemul de management  implementat al Direcției metrologie aplicată corespunde cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013.

Funcționarea sistemului de management este reglementat prin Manualul Calitatii, proceduri generale (PG), politici (P), proceduri tehnice (PT). Procesele de etalonare/verificare sunt reglementate la nivel de subdiviziuni metrologice, prin proceduri de lucru (PL), instructiuni de lucru (IL) și ghiduri (G).

 • În Serviciul Metrologie este implementat si functioneaza un sistem de management al calitatii conform SM SR ISO/CEI 17025. Funcționarea sistemului de management este reglementat prin Manualul Calitatii, proceduri generale (PG), politici (P), proceduri tehnice (PT). Procesele de etalonare/verificare sunt reglementate la nivel de laborator, prin proceduri de lucru (PL) si instructiuni de lucru (IL).
 • Serviciul Metrologie prin intermediul INSM este membru al organizației regionale de cooperare a Institutelor Metrologice ale Statelor Euro-Asiatice COOMET (http://www.coomet.org) incepind cu anul 1997
 • In baza hotaririi sedintei a 6-ea a Forului calitatii COOMET, care s-a desfasurat in perioada      9-11 iunie 2004 in Chisinau, după examinarea prezentarilor sistemului de management al calitatii al Serviciului Metrologie in forma scrisa si orala, a fost eliberat certificatul de incredere in sistemul de management (vezi certificatul).
 • Specialiștii SM sunt membri și participa activ la sedintele comitetelor tehnice ale COOMET in urmatoarele domenii:
 1.          marimi electrice și magnetism;
 2.          debitmetrie;
 3.          lungime si unghi;
 4.          masa si marimile legate;
 5.          marimi fizico-chimice;
 6.          marimi ionizante si radioactivitate;
 7.          termometria si teplofizica;
 8.          frecventa si timp;
 9.          metrologie generala;
 10.          Forul Calitatii.

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITATII

Din prevederile Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 rezultă rolul cheie al Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” în cadrul infrastructurii calității în Republica Moldova precum și sarcinile sale definitorii:

 • Asigurarea uniformității și exactității măsurărilor în Republica Moldova în scopul protejării societății de efectele nocive ale măsurărilor incorecte și false, trasabilității rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internațional al Unităților de Măsură (SI).
 • Menținerea și utilizarea etaloanelor de lucru întru asigurarea necesităților economiei naționale și creșterii credibilității pe arena internațională în rezultatele măsurărilor efectuate în țară.
 • Asigurarea calității serviciilor prestate pentru satisfacerea cerințelor crescînde ale clienților, prin menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de management în cadrul Direcției metrologie aplicată, în baza standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și            SM SR EN ISO/CEI 17020:2013, prin:

OBIECTIVELE CALITATII

 • participarea la intercomparări pe domeniile: multiplelor și submultiplilor kilogramului; măsurătoarelor de volum metalice; măsurătoarelor de volum din sticlă; aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată;
 • susținerea procedurii de acreditare a secțiilor și sectoarelor metrologice din cadrul Direcției metrologie aplicată;
 • îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de management;
 • efectuarea lucrărilor în corespundere cu procedurile de etalonare elaborate;
 • cunoașterea de către specialiștii Direcției metrologie aplicată a documentelor Sistemului de management și implementarea lor în activitatea sa;
 • folosirea mijloacelor de măsurare și utilajului corespunzător cerințelor în documentele ce țin de procedurile de etalonare;
 • mentenanța etaloanelor de lucru;
 • protejarea informațiilor confidențiale și dreptului de proprietate a clientului;
 • comunicarea eficientă cu clienții;
 • îndeplinirea obligațiunilor de funcție a fiecărui specialist a Direcției metrologie aplicată.