Structura

Direcția certificare coordonează activitatea întreprinderii în domeniul prestării serviciilor de certificare a produselor și a sistemelor de management al sistemului calității.
Direcția testări produse agro-alimentare coordonează activitatea întreprinderii în domeniul prestării serviciilor de încercare produse agro-alimentare, aînd în componența sa 4 laboratoare de încercări acreditate.
Direcția testări produse industriale coordonează activitatea întreprinderii în domeniul prestării serviciilor de încercare produse industriale și a materialelor pentru drumuri și construcții, cercetări, avînd în componența sa 2 laboratoare de încercări acreditate.
Direcția metrologie aplicată coordonează activitatea subdiviziunilor metrologice din cadrul întreprinderii în scopul asigurării  uniformității, exactității și trasabilității măsurărilor în Republica Moldova, prin etalonarea, verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare.
Direcția juridică, control și resurse umane Asigură juridic activitatea întreprinderii, coordonează activitățile de control intern al proceselor desfășurate în cadrul întreprinderii, promovează și implementează managementul eficient al resurselor umane.
Direcția contabilitate, economie și marketing Organizează, monitorizează și coordonează procesul de planificare, utilizare și raportare a resurselor financiare ale întreprinderii, precum și activitatea de prospectare a pieței interne și externe, de elaborarea a programelor și planurilor de desfășurare a serviciilor, de stabilire a politicii prețurilor/tarifelor.
Direcția logistică asigură condiţiile necesare pentru activitatea curentă a întreprinderii prin aprovizionarea tehnico-materială, acordarea asistenţei tehnice şi organizatorice, administrează, menține, dezvoltă și asigură funcționarea arhitecturii informaționale și tehnologice din cadrul întreprinderii.
Centrul Formare Continuă asigură formarea profesională continuă a specialiștilor în domeniul evaluării conformității (metrologie, certificare sisteme de management etc.)