Certificare Sisteme de Management

Ghidirimschi Ludmila, șef sector,

Sectorul certificare sisteme de management

Tel.: +373 22 218 489 / Mob.: +373 79 44 74 66

ocsm@cmac.md  

Calitatea este cheia succesului

Certificarea ISO este importantă pentru buna funcționare a unei companii sau organizații care caută să-și gestioneze mai eficient activitatea, să scape de rebuturi în producție, de costuri inutile sau de timpi morți. Atestarea ISO nu privește numai societățile comerciale, ci și instituțiile administrative, spitalele sau instituțiile de învățămînt. Certificarea ISO devine necesară atunci cînd toți sau cei mai importanți parteneri de afaceri ai unei companii au aplicat un astfel de sistem, dar mai ales cînd compania respectivă urmărește să fie acceptată cu produsele sale pe o piață nouă, mai exigentă decît precedentele.

Subdiviziune structurală în cadrul Î.S. ”CMAC”, Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (în continuare OCSM) este acreditat și supravegheat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC al Republicii Molova – certificate de acreditare nr. OCsmc – 01, OCsmsa – 01  din 09.06.2020.

OCSM este unul dintre organismele acreditate în Republica Moldova care oferă servicii de evaluare pentru obținerea certificării conform standardelor internaționale ISO 9001 si ISO 22000.

Ansamblul serviciilor oferite clienților:

  1. Certificarea, inclusiv ședințele de informare și planificare, examinarea documentelor, auditarea și urmărirea neconformităților;
  2. Organizarea cursurilor și seminarelor de instruire în scopul asigurării calității sistemelor de management;
  3. Activitățile preliminare auditului destinate determinării gradului de pregătire pentru evaluare;
  4. Efectuarea auditurilor de secundă și terță parte conform altor standarde sau reglementări decît cele sus menționate;
  5. Adăugarea valorii pe parcursul vizitelor de evaluare și supraveghere prin identificarea oportunităților privind îmbunătățirea.

Serviciile prestate de către OCSM sunt accesibile tuturor solicitanților. Nu există condiții exagerate, financiare sau de altă natură. Accesul nu este condiționat de mărimea furnizorului sau de calitatea sa de membru al oricărei asociații sau grup.

În meniul din stînga, găsiți linkuri pentru informatiile necesare. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare Vă invităm să contactați colaboratorii OSCM .

Cu respect,

Echipa Organismului de Certificare Sisteme de Management

Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (în continuare OCSM) din cadrul Î.S. ”CMAC” prestează servicii de evaluare pentru obținerea certificării conform standardelor internaționale ISO 9001 si ISO 22000, conform domeniului de acreditare deținut (Certificate de acreditare nr. OCsmc – 01, OCsmsa – 01 din 09.06.2020  – certificat/pdf. ).

Informații privind domeniul de acreditare pot fi accesate pe pagina web a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) :

Registrul organismelor de certificare a sistemelor de management al calității.

Registrul organismelor de certificare sisteme de management al siguranţei alimentelor.

Denumire serviciu : servicii de evaluare pentru obținerea certificării conform standardelor internaționale ISO 9001 si ISO 22000

Beneficiari : orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare și proprietate, din Republica Moldova.

Solicitare serviciu: serviciul se prestează în baza unui contract prestări servicii, încheiat după depunerea cererii și achitarea serviciilor.

Cererea poate fi depusă la sediul OCSM (mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 28), atît în format de hîrtie,  cît și format electronic.

Lista documentelor:

Ancheta pu Sisteme de Management

Fisa de informare a Sistemelor de Management

Model cerere pentru Sisteme de Management

Tratarea Reclamațiilor și Apelurilor

Politica OCSM

Declarație angajament

Termenul prestării serviciului: analiza cererii se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare din momentul înregistrării. Timpul necesar pentru finalizarea auditului se coordonează cu clientul la momentul înregistrării cererii, dar nu va depăși termenul de o lună de la ședința de închidere a auditului la fața locului.

DATE DE CONTACT:

Ghidirimschi Ludmila, șef sector,

Sectorul certificare sisteme de management

Tel.: +373 22 218 489

ocsmcmac@gmail.com