Certificare Sisteme de Management

Ghidirimschi Ludmila, șef sector,

Sector, Organism Certificare Sisteme de Management

Tel.: +373 22 218 489 / Mob.: +373 79 44 74 66

ocsm@cmac.md  

Calitatea este cheia succesului

Certificarea ISO este importantă pentru buna funcționare a unei companii sau organizații care caută să-și gestioneze mai eficient activitatea, să scape de rebuturi în producție, de costuri inutile. Certificarea ISO o poate obține atât societățile comerciale, instituțiile administrative spitalele cât și instituțiile de învățământ.

Subdiviziune structurală în cadrul Î.S. ”CMAC”, Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (în continuare OCSM) este acreditat și supravegheat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC al Republicii Molova – certificate de acreditare nr. OCsmc – 01, OCsmsa – 01  din 30.05.2023.

Întreprinderea CMAC este expertă în prestarea serviciilor de certificare ISO și ne mândrim cu recunoașterea noastră internațională în ceea ce privește standardele de calitate și siguranță alimentară. Suntem acreditați și recunoscuți pe plan global pentru ISO 9001 și ISO 22000, ceea ce confirmă nivelul nostru înalt de competență în acest domeniu.
Oferim asistență cuprinzătoare pentru obținerea și menținerea certificărilor ISO, inclusiv:
1️⃣ ISO 9001 – Standardul internațional pentru managementul calității, asigurând un sistem robust de control al calității în cadrul organizației dumneavoastră.
2️⃣ ISO 22000 – Certificare dedicată siguranței alimentare, garantând că toate activitățile legate de alimentație sunt realizate în conformitate cu cele mai înalte standarde.
3️⃣ ISO 14001 – Standardul pentru managementul mediului, demonstrând angajamentul dumneavoastră față de practici durabile și protejarea mediului înconjurător.
4️⃣ ISO 37001 – Certificare anti-corupție, reprezentând un angajament puternic în lupta împotriva corupției și promovarea unei culturi etice.
5️⃣ ISO 45001 – Standardul pentru managementul sănătății și securității ocupaționale, asigurând că organizația dumneavoastră adoptă cele mai bune practici pentru a proteja sănătatea și siguranța angajaților.
Echipa noastră de experți vă va ghida asupra etapelor procesului de certificare.
Încredințându-ne serviciile noastre de certificare ISO, veți demonstra angajamentul față de calitate, siguranță, mediul înconjurător și etică. Alegeți calitatea și experiența noastră dovedită pentru a vă conduce organizația către excelență!

Ansamblul serviciilor oferite clienților:

  1. Certificarea, inclusiv ședințele de informare, examinarea documentelor, auditarea și urmărirea neconformităților;
  2. Activitățile preliminare auditului destinate determinării gradului de pregătire pentru evaluare;
  3. Efectuarea auditurilor de secundă și terță parte conform altor standarde sau reglementări decât cele sus menționate;
  4. Adăugarea valorii pe parcursul vizitelor de evaluare și supraveghere prin identificarea oportunităților privind îmbunătățirea.

Serviciile prestate de către OCSM sunt accesibile tuturor solicitanților. Nu există condiții exagerate, financiare sau de altă natură. Accesul nu este condiționat de mărimea furnizorului sau de calitatea sa de membru al oricărei asociații sau grup.

În meniul din stînga, găsiți linkuri pentru informatiile necesare. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare Vă invităm să contactați colaboratorii OSCM .

Cu respect,

Echipa Sectorul Organism de Certificare Sisteme de Management

Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (în continuare OCSM) din cadrul Î.S. ”CMAC” prestează servicii de evaluare pentru obținerea certificării conform standardelor internaționale ISO 9001 si ISO 22000, conform domeniului de acreditare deținut (Certificate de acreditare nr. OCsmc – 01, OCsmsa – 01 din 30.05.2023  – certificat/pdf. ).

Informații privind domeniul de acreditare pot fi accesate pe pagina web a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) :

Registrul organismelor de certificare a sistemelor de management al calității.

Registrul organismelor de certificare sisteme de management al siguranţei alimentelor.

Denumire serviciu : servicii de evaluare pentru obținerea certificării conform standardelor internaționale ISO 9001 si ISO 22000

Beneficiari : orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare și proprietate, din Republica Moldova.

Solicitare serviciu: serviciul se prestează în baza unui contract prestări servicii, încheiat după depunerea cererii și achitarea serviciilor.

Cererea poate fi depusă la sediul OCSM (mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 28), atît în format de hîrtie,  cît și format electronic.

Lista documentelor:

Ancheta pentru Sisteme de Management

Fisa de informare a Sistemelor de Management

Model cerere pentru Sisteme de Management

Tratarea Reclamațiilor și Apelurilor

Politica OC SM

Politica OC SM privind tranziția la SM ISO 22003-1:2023

Declarație angajament

Termenul prestării serviciului: analiza cererii se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare din momentul înregistrării. Timpul necesar pentru finalizarea auditului se coordonează cu clientul la momentul înregistrării cererii, dar nu va depăși termenul de o lună de la ședința de închidere a auditului la fața locului.

DATE DE CONTACT:

Ghidirimschi Ludmila, șef sector,

Sectorul certificare sisteme de management

Tel.: +373 22 218 489

ocsm@cmac.md

ocsmcmac@gmail.com  

Capitolul 2. Tarifele pentru serviciile prestate de Organismul de Certificare Sisteme de Management
2.1 Iniţierea procesului de audit
Tabelul 2.1
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
44 000 490 Iniţierea procesului de audit 4 208,08
Tabelul 2.2
1 2 3
44 000 500 Pentru 1 proces de bază sau plan HACCP 5 260,10
44 000 501 De la 2 pînă la 4 procese de bază 7 364,14
44 000 502 De la 5 pînă la 8 procese de bază 9 468,17
44 000 503 De la 9 pînă la 12 procese de bază 11 046,20
44 000 504 De la 13 pînă la 16 procese de bază 12 624,23
2.3 Auditul de certificare iniţială a sistemelor de management
Tabelul 2.3
1 2 3
44 000 505 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1 la 5 6 312,12
44 000 506 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6 la 10 7 890,14
44 000 507 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 11 la 15 9 468,17
44 000 508 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 16 la 25 11 046,20
44 000 509 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 26 la 45 13 676,25
44 000 510 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 46 la 65 16 306,30
44 000 511 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 66 la 85 18 936,35
44 000 512 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 86 la 125 22 092,41
44 000 513 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 126 la 175 25 248,46
44 000 514 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 176 la 275 28 404,52
44 000 515 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 276 la 425 31 560,58
44 000 516 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 426 la 625 34 716,64
44 000 517 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 626 la 875 37 872,69
44 000 518 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 876 la 1175 41 028,75
44 000 519 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1176 la 1550 44 184,81
44 000 520 Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1551 la 2025 47 340,87
2.4 Auditul de recertificare a sistemelor de management
Tabelul 2.4
1 2 3
44 000 529 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1 la 5 5 786,11
44 000 530 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6 la 10 6 838,13
44 000 531 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 11 la 15 7 890,14
44 000 532 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 16 la 25 9 468,17
44 000 533 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 26 la 45 11 046,20
44 000 534 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 46 la 65 13 150,24
44 000 535 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 66 la 85 15 254,28
44 000 536 Auditul de certificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 86 la 125 17 884,33
44 000 537 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 126 la 175 20 514,38
44 000 538 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 176 la 275 23 144,42
44 000 539 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 276 la 425 25 774,47
44 000 540 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 426 la 625 28 404,52
44 000 541 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 626 la 875 31 034,57
44 000 542 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 876 la 1175 33 664,62
44 000 543 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1176 la 1550 36 294,67
44 000 544 Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1551 la 2025 39 450,72
2.5. Analiza dosarului şi luarea deciziei
Tabelul 2.5
1 2 3
44 000 553 Analiza dosarului şi luarea deciziei 5 260,10
2.6 Auditul de Supraveghere şi Audituri Speciale a Sistemelor de Management
Tabelul 2.6
44 000 554 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1 la 5 5 323,10
44 000 555 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6 la 10 6 575,12
44 000 556 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 11 la 15 7 627,14
44 000 557 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 16 la 25 9 205,17
44 000 558 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 26 la 45 10 783,20
44 000 559 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 46 la 65 12 887,24
44 000 560 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 66 la 85 14 991,27
44 000 561 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 86 la 125 17 621,32
44 000 562 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 126 la 175 20 251,37
44 000 563 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 176 la 275 22 881,42
44 000 564 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 276 la 425 25 511,47
44 000 565 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 426 la 625 28 141,52
44 000 566 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 626 la 875 30 771,56
44 000 567 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 876 la 1175 33 401,61
44 000 568 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1176 la 1550 36 031,66
44 000 569 Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1551 la 2025 39 187,72
2.7 Servicii suplimentare Tabelul 2.7
1 2 3
44 000 040 Modificarea certificatelor 263
44 000 600 Traducerea documentelor 263