Încercări Produse Agroalimentare

Direcţia Testări Produse Agroalimentare al ÎS „CMAC” prestează servicii de încercări de laborator a produselor agro-alimentare în conformitate cu cerințele standardelor naționale și internaționale prin intermediul Laboratorului de încercări produse agro-alimentare cu 2 locaţii Chișinău şi Ceadîr-Lunga.

Competența și capabilitatea întregii echipe de specialiști a laboratoarelor este dovedită prin menținerea unui sistem de management al calității conform SM EN ISO/ IEC 17025:2018, acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova ”MOLDAC” LÎ – 086 (vezi certificat).

Prima acreditare a laboratorului cu locaţia Chişinău a avut loc în 1993, iar cel din Ceadîr-Lunga în 2005.

Scopul laboratoarelor este de a asigura necesitățile consumatorilor, producătorilor, importatorilor și exportatorilor prin efectuarea încercărilor de laborator pentru diferiți indici la o gamă largă de produse.

În activitatea lor, laboratoarele mizează, întotdeauna, pe acuratețea datelor oferite clienților, menţinîndu-şi competența participînd pe plan național și internațional la PT scheme (FAPAS, LGS, etc.). Metodele de încercări existente sunt validate cu estimarea incertitudinii de măsurare.

Tipurile de încercări și metodele utilizate de către laboratoarele de încercări din cadrul Î.S. ”CMAC” se conțin în anexa la certificatele de acreditare, după cum urmează:

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău

Detalii Anexa 1

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga

Detalii Anexa 2

Lista oficială a încercărilor (vezi lista).

Denumire serviciu : încercări de laborator a produselor agro-alimentare, conform domeniul de acreditare deținut.

Beneficiari : Organisme certificare produse (interni /externi), organe cu funcții de control în domeniu, persoane fizice, persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Solicitare serviciu: cererea privind prestarea serviciului se depune la biroul de recepție a laboratoarelor, personal de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia.

Notă: Cererea privind prestarea serviciului (vezi formular pdf; vezi formular doc) și contractul prestări servicii (vezi formular pdf; vezi formular doc) se înregistrează la biroul de recepție al laboratoarelor.

Termenul prestării serviciului depinde de categoria de produse supuse încercărilor de laborator și a metodelor utilizate.

Locul prestării serviciului:

LIPA Chișinău LIPA Ceadîr-Lunga
MD-2064

mun. Chișinău,

str. E. Coca, 28

MD-6101

mun. Ceadîr-Lunga,

str. A. Lunaciarski, 8

Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău
Sergiu Paiu, Șef laborator Tel.: +373 22 218 442
Birou recepție

locația Chișinău

Tel.: +373 22 218 445

Fax: +373 22 74 85 11

lipacmc@cmac.md  
Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga
Svetlana Topciu,  Șef laborator
Birou recepție

locația Ceadîr-Lunga

Tel.: +373 291 20944 csmcl@cmac.md