Certificare Produse

Subdiviziune structurală în cadrul Î.S. ”CMAC” cu subordonare nemijlocită directorului întreprinderii, Organismul de Certificare Produse (în continuare OCpr) este acreditat și supravegheat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC al Republicii Moldova – certificat de acreditare nr. OCpr-001
din 10.09.2022. 

OCpr prestează servicii în domeniul certificării produselor alimentare și industriale în Chișinău.

OCpr se bazează pe o echipă bine instruită și pregătită pentru a presta servicii de cea mai înaltă calitate, adăugînd un plus de valoare clienților săi. Experiența vastă (20 ani pe piață) ne-a permis să ne creăm un portofoliu de clienți cu renume în Moldova.

Pentru a menține nivelul înalt de calitate al serviciilor prestate OCpr asigură:

  1. pregătirea metodică și profesională a personalului OCpr;
  2. menținerea unui dialog continuu și deschis cu clienții pentru a cunoaște cu precizie necesitățile și nevoile acestora;
  3. identificarea soluțiilor optime și eficiente, adaptarea continuă a proceselor și procedurilor, pentru satisfacerea exigențelor explicite și implicite ale clienților;
  4. Asumarea întregii responsabilități pentru deciziile privind acordarea, menținerea, extinderea, restrîngerea, suspendarea sau retragerea certificării, fără delegarea acesteia unor terțe părți;
  5. controlul factorilor tehnici, administrativi și umani care influențează calitatea activităților proprii și implicarea întregului personal în realizarea politicii cu privire la calitate;
  6. garantarea confidențialității informațiilor obținute pe parcursul certificării;
  7. investigarea și soluționarea oricăror posibile sesizări și reclamații într-un mod adecvat și imparțial.

În meniul din stînga, găsiți linkuri pentru informațiile necesare. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare Vă invităm să contactați colaboratorii OCpr.

Cu respect,

Echipa Organismului de Certificare Produse

Serviciul de certificare a produselor constă în atestarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale, iar certificatul de conformitate reprezintă documentul care atestă că un produs a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii, şi că, la mometul evaluării, produsul  este conform cerinţelor specifice aplicabile.

Organismul Certificare Produse (în continuare OCpr) din cadrul Î.S. ”CMAC” prestează servicii de certificare a produselor alimentare și industriale, conform domeniului de acreditare deținut (Certificat de acreditare
nr. OCpr-001 din 10.09.2022
 – certificat/pdf. ))

Informații privind categoriile de produse supuse certificării (domeniul reglementat/nereglementat) pot fi accesate pe pagina web a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) : Informația din Registrul OEC (click aici )

Denumire serviciu : certificarea produselor din domeniul alimentar și industrial, conform domeniul de acreditare deținut.

Beneficiari : orice persoană interesată, persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare și proprietate, atît din Republica Moldova, cît și din străinătate.

Solicitare serviciu: cererea privind prestarea serviciului și documentele necesare se depun, personal, la centrele de deservire (mun. Chișinău., str. Eugen Coca, 28 ) sau prin intermediul poștei electronice (receptie.certificare@cmac.md ).

Lista documentelor necesare: 

Cererea (RO)

Cererea (RU)

Anexa la cerere (RO)

Anexa la cerere (RU)

Anexa la cererea modului B 

Lista documentelor anexate – schema 1, 1a, 1b, 2

Lista documentelor anexate – schema 3

Lista documentelor anexate – recunoaștere

Lista documentelor anexate – Modulul B (jucării)

Lista documentelor anexate – schema 1b (mijloace de joc)

Lista documentelor anexate – Echipamente individuale de protectie

Chestionar de autoevaluare a solicitantului (RO-ENG)

Chestionar de autoevaluare a solicitantului (RO-RU)

Lista produselor solicitate certificării divizate pe grupe conform codului NCM la produs (RO-RU)

Lista produselor solicitate certificării (fabricate în serie) (RO-RU)

Anexa la cerere – Lista produselor solicitate la certificare, divizate pe grupe conform codului de produs încălțăminte (RO-RU)

Anexa la cerere Date informative despre întreprindere (proces de producere încălțăminte) (RO-RU)

Termenul prestării serviciului depinde de categoria de produse supuse evaluării conformității (certificării), modalitățile de evaluare aplicate și timpul necesar efectuării încercărilor de laborator, variind de la 3 pînă la 30 zile.

Certificatul de conformitate se emite în cel mult 5 zile după obţinerea rezultatului  încercărilor efectuate de laborator.

Informații suplimentare privind regulile prestării serviciului și procesul certificării produselor:

Procedura „Tratarea  reclamațiilor și apelurilor”

Procedura „Reguli generale de certificare a produselor”

DATE DE CONTACT:

Ludmila Ghidirimschi

Conducător, Organism certificare produse

 

 

Tel.: +373 22 218 489

certificare@cmac.md

Mariana Romanschi, Șef secție,

Secția certificare produse alimentare

 

 

Tel.: +373 22 75 04 73

romanschi@cmac.md

Sector recepție și arhivă

Locația Chișinău

 

  Tel.: +373 22 218 450

Tel.: +373 22 218 455

Fax: +373 22 745 489

recepție.certificare@cmac.md

CHIȘINĂU

(2023) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chișinău

(2022) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chișinău

(2022) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Chișinău

(2021) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chișinău

(2020) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chișinău

(2019)  Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chișinău

(2019)  Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Chișinău

(2018) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chisinau

(2018) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Chisinau

(2017) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chisinau

(2017) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Chisinau

(2016) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Chisinau

(2016) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Chisinau

BĂLȚI

(2017) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Balti

(2017) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Balti

(2016) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Balti

(2016) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Balti

CEADÎR-LUNGA

(2020) Informația privind certificatele de conformitate (CC) suspendate Ceadir-Lunga

(2020) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Ceadir-Lunga

(2017) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Ceadir-Lunga

(2016) Informația privind certificatele de conformitate (CC) anulate Ceadir-Lunga