Structura

Direcția Generală Organisme de Inspecții Coordonează activitatea subdiviziunilor metrologice din cadrul întreprinderii în scopul asigurării  uniformității, exactității și trasabilității măsurărilor în Republica Moldova, prin etalonarea, verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare.
Organism Certificare Produse Coordonează activitatea întreprinderii în domeniul prestării serviciilor de certificare a produselor .
Organism Certificare Sisteme de Management Oferă servicii de evaluare a conformității pentru obținerea certificării conform standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 22 000.
Laboratorul Încercări Produse Agro-Alimentare Coordonează activitatea întreprinderii în domeniul prestării serviciilor de încercare produse agro-alimentare, avînd în componența sa 2 laboratoare de încercări acreditate.
Centrul Formare Continuă Asigură formarea profesională continuă a specialiștilor în domeniul evaluării conformității (metrologie, certificare sisteme de management etc.)
Direcția Generală Finanțe și Contabilitate Organizează, monitorizează și coordonează procesul de planificare, utilizare și raportare a resurselor financiare ale întreprinderii, precum și activitatea de prospectare a pieței interne și externe, de elaborarea a programelor și planurilor de desfășurare a serviciilor, de stabilire a politicii prețurilor/tarifelor.
Direcția Management instituțional