Funcție vacantă: Specialist principal grup cromatografie

Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” angajează:

𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩 𝐜𝐫𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐞

Sediul entității: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea: Laboratorul de Încercări Produse Agroalimentare (Chișinău), grup cromatografie

Sarcini de bază ale funcției:

– Efectueaza toate activitatile experimentale legate de desfasurarea testelor analitice calitative si cantitative cu respectarea normelor de buna practica in laboratoarele analitice, procedurile, instructiunile si specificatiile de Calitate in vigoare;

– Cunostinte teoretice si practice privind tehnicile de analiza (HPLC, GC-MS) prezinta avantaj

– Cunostinte software de analiza si control – prezinta avantaj;

Calificări profesionale:

Studii:

– Diplomă de absolvire, a ciclului I/II (nivelul 6/7 ISCED), a unei specialităţi sub codul: 05 „Ştiințe ale naturii,matematică și statistică” din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, universitatea de Stat a Moldovei, sau Universitatea Tehnică a Moldovei

– Studii / instruiri în domeniul Sistemului de Management al Calităţii

Experiența profesională:

– în efectuarea încercărilor de laborator în domeniul metodelor de încercări respective, minim 1 an.

Cunoștințe

– De operare a calculatorului (Word; Excell, internet);

– Limba de stat (nivel avansat), rusa şi engleza (nivel mediu).

Atitudini/comportamente

-Responsabilitate, seriozitate, onestitate, echilibrare, imparţialitate, perseverenţă, tendinţă spre dezvoltare

personală continuă;

– Capacitate dezvoltată de comunicare, lucru în echipă;

-Ţinută şi comportament impecabil;

Responsabilități

– Respectarea strictă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova, a documentelor aprobate la nivel de

întreprindere;

– Respectarea disciplinei de muncă;

– Exercitarea calitativă şi adecvată a atribuţiilor de serviciu stabilite în fișa postului și a indicațiilor conducătorului ierarhic superior;

– Respectarea modului stabilit de păstrare şi utilizare a bunurilor materiale sau de altă natură, aflate în gestiune;

– Păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiei;

– Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 – 218 – 405.