Materiale consumabile și inventar pentru laborator

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a materialelor consumabile și inventar pentru laborator prin licitație publică.

1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)

2.    IDNO: 24900000-3

3.    Tip procedură achiziție: Licitatie publica

4.    Obiectul achiziției: Materiale consumabile și inventar pentru laborator

5.    Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Invitație: Materiale consumabile și inventar pentru laborator

Conform Anexei 1

Conform Anexei 2