Achiziţionarea Servicii de pază

Denumirea autorităţii contractante:

Tip procedură achiziție:

Obiectul achiziției:

Cod CPV:

 

I.S. “Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare”

cererea ofertelor de preț

Servicii de pază

79713000-5

 

 

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

În scopul achiziţionării  „Servicii de pază”

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2022

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:

 

Listă:

Servicii şi specificaţii tehnice PDF

Servicii şi specificaţii tehnice DocX (editabil )