Angajăm șef de laborator 

 Angajăm șef de laborator 

Sarcini de bază:

1.    Planificarea, coordonarea și monitorizarea activității Laboratorului de încercări și cercetări a materialelor pentru drumuri și construcții;

2.    Coordonarea activității Laboratorului din punct de vedere tehnic și organizatoric;

3.    Verificarea procedurilor și instrucțiunile de lucru pentru efectuarea încercărilor și utilizarea echipamentelor;

4.    Realizarea instruirii personalului  din subordine în legătură cu utilizarea echipamentelor;

5.    Asigurarea efectuării încercărilor de laborator în conformitate cu cerințele standardelor din domeniu;

6.    Asigurarea elaborării, transmiterii și revizuirii documentelor sistemului de management al calității;

7.    Identificarea noilor clienți; 

Condiţii de bază:

1.    deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2.    experienţă profesională nu mai puţin de 5 ani în domeniu;

3.    atestarea tehnico-profesională în domeniul;

4.    studii superioare tehnice;

5.    cunoaşterea obligatorie a limbii române;

6.    cunoaşterea limbii engleze (nivel B1) și a limbii ruse, la nivel avansat;

7.    experienţă managerială pentru funcţiile de conducere;

8.    dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu.

Cunoştinţe:

1.     Cunoaşterea legislaţiei în vigoare şi abilitatea de a o interpreta corect şi de a o aplica în practica cotidiană;

2.     Cunoaşterea prevederilor documentelor normativ-tehnice în domeniul construcţiilor şi abilitatea de a le aplica;

3.     Cunoașterea metodelor de efectuare a încercărilor  și perfectare a rezultatelor;

4.     Cunoaşterea direcţiilor generale de dezvoltare în domeniului construcţiilor şi de colaborare internaţională în domeniul;

5.     Cunoaşterea prevederilor şi modul de aplicare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardele de referinţă;

6.     Cunoaşterea echipamentului de măsurare (destinaţia şi principiul de lucru, regulile de exploatare şi păstrare);

7.     Abilităţi avansate de utilizare a computerului: SO Windows și MS Office.

Abilităţi:

–       de organizare, conducere și supraveghere a personalului din subordine, de analiză și sinteză a datelor, interpretarea și valorificarea rezultatelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, imparțialitate, spirit de observație dezvoltat, tendință spre dezvoltare personală continuă.

Persoanele interesate pot depune scrisoarea de intenție și curriculum vitae la adresa de e-mail personal@cmac.md.

Termenul limită de depunere a CV este  –  17 mai 2019.

Date de contact:  0 22 218 405.

[Versiunea pentru tipar]