Anunț de participare la procedura de achiziție: Servicii de mentenanta a sistemelor de aer conditionat si ventilatie.

 

  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

mun. Chisinau

 

1.   Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

2.   IDNO: 1013600039380

3.   Tip procedură achiziție: COP

4.   Obiectul achiziției: Servicii de mentenanta a sistemelor de aer conditionat si ventilatie.

5.   Cod CPV: 39717000-1

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de mentenanta a sistemelor de aer conditionat si ventilatie conform necesităţilor Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare  (în continuare – Cumpărător)

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea urmatoarelor servicii: detalii .doc, detalii .pdf

 

  • Cîștigător: „Climat Company SRL„
  • Nr./Data Contract: 2/04-19 din 02.04.19
  • Suma: 138240,00 lei
  • Perioada contract: