FUNCȚIE VACANTĂ DE SPECIALIST PRINCIPAL, LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI PRODUSE AGROALIMENTARE (CHIȘINĂU), GRUP ARTICOLE DE COFETĂRIE ȘI PANIFICAȚIE

ANUNȚ

Privind funcția vacantă

Denumirea entității: Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

Sediul entității: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea: Laboratorul de Încercări Produse Agroalimentare (Chișinău), grup articole de cofetărie și panificație.

Funcția: specialist principal

Sarcini de bază ale funcției:

 • Manipulează probele în grup;
 • Prepară soluţiile reactivilor chimice, mediilor nutritive, necesare pentru încercări;
 • Ţine sub control registrele de lucru şi efectuează înregistrările necesare la timp;
 • Efectuează încercări de laborator;
 • Ţine sub control înregistrările grafice;
 • Asigură confidenţialitatea informaţiei obţinute pe parcursul activităţii desfăşurate;
 • Efectuează evidența reactivilor în grup, ține sub control termenii de valabilitate;
 • Gestionează materialele de referinţă;
 • Gestionează documentele interne şi externe;
 • Dezvoltarea, modificarea, verificarea şi validarea metodelor;
 • Eliberează rezultatele încercărilor;
 • Respectă cerinţele securităţii tehnice şi disciplina de muncă;
 • Respectă normele etice şi profesionale;
 • Participă la formularea obiectivelor individuale;
 • Participă la elaborarea şi actualizarea procedurilor specifice de încercări, proceselor verbale de validare;
 • Participă la identificarea neconformităţilor şi a acţiunilor preventive şi corective;
 • Participă în cadrul încercărilor interlaboratoare la nivel naţional şi internaţional;

Calificări profesionale:

Studii:

 • Diplomă de absolvire, a ciclului I/II (nivelul 6/7 ISCED), a unei specialităţi sub codul: 05 „Ştiințe ale naturii, matematică și statistică” din cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
 • Studii / instruiri în domeniul Sistemului de Management al Calităţii

Experiența profesională:

 • în efectuarea încercărilor de laborator în domeniul metodelor de încercări respective, minim 1 an.

Cunoștințe

 • Prevederile documentelor normative în domeniu, hotărîri, dispoziţii, ordine ale organelor ierarhice şi cele ce ţin de cerinţele SMC;
 • Metode de încercări;
 • De operare a calculatorului (Word; Excell, internet);
 • Limba de stat (nivel avansat), rusa şi engleza (nivel mediu).

Abilități

 • De planificare, decizionale, de coordonare şi control;
 • Spirit de observaţie;
 • Capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
 • Capacitatea de a lucra cu monitorizare redusă;
 • Capacitate de analiză și sinteză a informației;
 • Capacitate de comunicare;
 • Expunerea în formă orală şi scrisă a opiniilor, propunerilor şi sugestiilor;
 • Gestionarea eficientă a timpului;
 • Implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025.

Atitudini/comportamente

 • Randament mare de lucru;
 • Rezistenţă la uzură;
 • Responsabilitate, seriozitate, onestitate, echilibrare, imparţialitate, perseverenţă, tendinţă spre dezvoltare personală continuă;
 • Spirit de observaţie dezvoltat;
 • Capacitate dezvoltată de comunicare, lucru în echipă;
 • Ţinută şi comportament impecabil;

Responsabilități

 • Respectarea strictă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova, a documentelor aprobate la nivel de întreprindere;
 • Respectarea disciplinei de muncă;
 • Exercitarea calitativă şi adecvată a atribuţiilor de serviciu stabilite în fișa postului și a indicațiilor conducătorului ierarhic superior;
 • Gestionarea eficientă a subdviziunii;
 • Respectarea modului stabilit de păstrare şi utilizare a bunurilor materiale sau de altă natură, aflate în gestiune;
 • Păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiei;
 • Asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor în baza cărora se iau decizii şi se aprobă acte ce țin de competența subdiviziunii;
 • Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.
Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md
Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022-218-405.