Î.S.„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” anunță concursul de oferte privind lucrările de reparație a sistemului pluvial al clădirii entității amplasată pe adresa OT Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarski nr.8

CERERE DE OFERTĂ 

Vă informăm că se organizează un concurs prin cererea ofertelor privind achiziționarea lucrărilor de reparație a sistemului pluvial al clădirii entității  care este amplasată pe adresa OT Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarski nr.8.

 1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”,
 2. IDNO: 1013600039380,
 3. adresa: MD- 2064, Eugen Coca, nr.28, mun. Chișinău.
 4. Organizatorul procedurii de achiziție – Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”,
 5. Obiectul achizițiilor – lucrărilor de reparație a sistemului pluvial al clădirii entității care este amplasată pe adresa OT Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarski nr.8..

Caietul de sarcini  cu parametri solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției por fi ridicate la sediul entității mun.Chișinău str.Eugen Coca nr.28

Totodată, relevăm că, selectarea companiei câștigătoare va fi efectuată de către grupul de lucru pentru achiziții al entității

Finanțarea achiziției este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii, conform condițiilor contractuale.

Modul de prezentare a ofertelor:

 • ofertele să conțină descrierea detaliată a lucrărilor și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul livrărilor;
 • prețul lucrărilor să includă toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului
 • prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție.

Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru  dar  care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Tel. fix. (022) 218409/ tel mob. 062050008/ e-mail: office@cmac.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 08 decembrie 2023, ora 10:00 la adresa mun.Chișinău str.Eugen Coca nr.28.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • respectarea cerințelor caietului de sarcini și cel mai mic preț 

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Moneda de referințălei moldovenești.

Modul de achitareprin virament.

Modul de întocmire a ofertelor:

 • ofertele prezentate trebuie să corespundă cu condițiile și cerințele indicate în caietul de sarcini;
 • ofertele sigilate se depun direct la sediul entității;
 • fiecare participant va depune o singură ofertă;
 • pe ofertă în mod obligatoriu se va aplica ștampila umedă și semnătura conducătorului instituției participante la procedura de achiziție, la care se va anexa: certificatul de înregistrare a companiei ofertante, extrasul din registrul persoanelor juridice eliberat de Î.S.”Camera înregistrării de stat”;
 • ultimul raport privind starea financiară a companiei ofertante.

Altă informație: Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării

Vă mulțumim anticipat!

Documente atașate