Medii nutritive, suplimente și inventar pentru laborator

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor prin licitație publică 

1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)

2.    Tip procedură achiziție: Licitație publică

3.    Obiectul achiziției: Medii nutritive, suplimente și inventar pentru laboratorul de microbiologie

4.    Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesaţi, care dispun de materialele solicitate conform Anexei la Anunțul de participare, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Descărcați: Anunț de participare, Anexa 1