Organizarea licitației repetate „cu strigare” a mijloacelor de transport

Întreprinderea de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (cod fiscal 1013600039380) anunţă pentru data de 09.10.2017, ora 1500, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl. 1, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind comercializarea a activelor neutilizate al întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Nr. lot

Denumirea bunului mobil

Anul producerii

Preţ iniţial, lei

 

1. UAZ, modelul 469, CRG493,

nr. identificare șasiu 248787

1978

16000,00 lei

Foto

2. UAZ, modelul 469, CRG 489,

nr. identificare șasiu 1003010

1973

15000,00 lei

Foto

3. UAZ, model 469, CRG 496

nr. identificare șasiu 429954

1981

12000,00 lei

Foto

4. UAZ, model 452, BL AO 661

nr. identificare șasiu 216070

1981

11000,00 lei

Foto

5. ZIL, model 431410, CRG 492

nr. identificare șasiu 2719428

1988

34000,00 lei

Foto

6. VAZ, model 21214, CJZ 842,

VIN Cod XTA21214051777753

2005

41000,00 lei

Foto

7. VAZ, model 21214, CJZ 841,

VIN Cod XTA21214051777818

2005

41000,00 lei

Foto

8. VAZ, model 21214, CYA 963,

VIN Cod XTA21214041756118

2004

31000,00 lei

Foto

9. VAZ, model 21140, CJY 086,

VIN Cod XTA21140043789909

2004

20000,00 lei

Foto

10. Mercedes-Benz, model 230E, CEZ 957,

VIN Cod WDB1240231A852815

1988

16000,00 lei

Foto

 

La licitaţie pot participa:

a)  persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

b)  persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;

c)  asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia cu strigare, solicitanţii, trebuie să depună pînă la data de 06.10.2017, orele 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl.1 (anticamera) următoarele documente:

1.  cererea de participare la licitaţie, conform modelului aprobat;

2.  documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează :

a)  persoane juridice : extrasul din Registrul de stat, copie;

b)  persoane fizice : copia buletinului de identitate ;

3.  documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită (documente de plată trebuie să conţină menţiunea despre achitarea taxei de participare la licitaţie şi a acontului ) ;

4.  documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire:

a)  procura autentificată notarial.

Taxa de participare – 200,00 lei pentru persoane fizice şi 400,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului (bunului) pentru care se solicită participarea la licitație, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN MD11ML000000002251530277 deschis la B.C. „Moldinconbank” S.A., filiala „Zorile”, mun. Chişinău, codul băncii MOLDMD2x330.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia „cu strigare” din data de 09.10.2017, se încheie cu 15 minute pănă la începutul licitaţiei.

Informații suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse spre comercializare pot fi obținute la tel. +373 22 218 410, +373 067603685.