Post Vacant: Specialist recepție/operator

Denumirea entității: Întreprinderea de Stat ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
Sediul autorităţii:mun. Chișinău, str. E. Coca, 28
Subdiviziunea: Secția recepție, Direcția metrologie aplicată
Funcția: Specialist recepție/operator

Sarcini de bază:

  • Comunicarea și relaționarea cu clienții și/sau potențialii clienți ai întreprinderii prin recepționarea cererilor/solicitărilor de prestare a
  • serviciilor metrologice, preluarea apelurilor telefonice;
  • Furnizarea informațiilor privind produsele/serviciile prestate de către întreprindere;
  • Elaborarea și gestionarea bazei de date a clienților întreprinderii în domeniul metrologiei;

Condiţii de bază:

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Studii superioare, de licenţă în domeniul comunicării, marketing, tehnic.
  • Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
  • Experienţă profesională nu mai puţin de 1 an în domeniul relațiilor cu clienții;
  • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

Cunoştinţe:
cunoaşterea limbii engleze (nivel B1) și a limbii ruse, la nivel avansat;
abilităţi avansate de utilizare a computerului: SO Windows și MS Office.

Abilităţi:
de comunicare, organizare, promptitudine și corectitudine în interacțiunea cu clienții.

Atitudini/comportamente:

disciplină, responsabilitate, flexibilitate, amabilitate, capacitate de a lucra în echipă și individual, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune scrisoarea de intenție și curriculum vitae la adresa de e-mail personal@cmac.md.
Termenul limită de depunere a CV este – 16 februarie 2018 ora 10.00.
Persoana de contact: Stanciu Anastasia, specialist resurse umane, nr. de telefon 022 218 405